کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش زياده گويى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سخن فرزند آدم به زيان اوست نه به سودش، مگر امر به معروف و نهى از منكر و ياد خداوند عزّ و جلّ.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آدمى، گاه سخنى مى گويد و قصد بدى ندارد، جز اين كه مردم را بخنداند [اما با اين كارش ]به اندازه اى دورتر از آسمان سقوط مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! گاه مى شود كه مردى از شما براى خنداندن مردم، سخنى مى گويد و بدان سبب به مسافتى دورتر از آسمان سقوط مى كند. هان! گاه مى شود كه مردى از شما براى خنداندن دوستان خود، سخنى مى گويد و بدان سبب خداوند بر او خشم مى گيرد، به طورى كه تا به دوزخش نبرد راضى نمى شود!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آدمى [گاه] چندان به بهشت نزديك مى شود كه به اندازه نيزه اى با آن فاصله دارد. پس سخنى مى گويد و به فاصله اى دورتر از صنعا، از بهشت دور مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از زياده گويى بپرهيز،كه آن عيبهاى پنهان تو را آشكار مى سازد و كينه هاى آرام گرفته دشمنانت را بر ضد تو تحريك مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشا به حال كسى كه زيادى مال خود را انفاق كرد و زبانش را از زياده گويى نگه داشت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه سخنانى مى گويد كه نه در دنيايش به او سود مى رساند و نه در آخرتش براى او اجرى نوشته مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه سخنانى مى گويد كه اگر از قول او بازگو شود، زيانش مى رساند و اگر بازگو نشود، سودش نمى رساند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دانا، زياده گويى نمى كند.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هيچ زياده اى نيست، مگر اين كه نياز به سخن زيادى دارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام: :

...عَلَيكَ بِالأَحداثِ فَإِنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

بر تو باد به جوانان كه آنان در [پذيرش] نيكى و خير، باشتاب‏ترند.

كافي : ج 8، ص 93، ح 66

حدیث جوان

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3456