عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پرهيز از گفتار زشت

امام على عليه السلام : زنهار، از به زبان آوردن سخنان زشت ؛ زيرا كه فرومايگان را گرد تو جمع مى كند و گران مايگان را از تو مى رماند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زنهار از سخن زشت ؛ كه دل را كينه ور مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگز سخنى را كه از جوابش ناراحت مى شوى، مگوى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه گفتارش بد باشد، ملامت بسيار شنود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه سخنش بد باشد، بهره بد بَرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سخن بد مگوى، اگر چه از پاسخ درماندى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شيوه فرومايگان، زشت گويى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زشت گويى، شكوه و مروّت را لكّه دار مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بد زبانى، قدر و منزلت را لكّه دار مى كند و برادرى را از بين مى برد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454