عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

از هر دست بدهى با همان دست مى گيرى

امام على عليه السلام : هر كه براى برادرش چاهى كند، خود در آن افتد و هر كه پرده [حرمت] ديگرى را بدرد، عيبهاى درون خانه او بر ملا شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه عيبجويى كند، عيبجويى شود و هر كه ناسزا گويد، پاسخ [ناسزا] شنود و هر كه درختهاى تقوا بنشاند، ميوه هاى آرزوها بچيند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از هر دست بدهى، با همان دست پس مى گيرى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه پرده ديگرى را كنار زند، عيبهاى خانه خودش نمايان شود و هر كه تيغ ستم بركشد، [خودش] با همان كشته شود و هر كه براى برادر خود چاهى بكَنَد، خود در آن افتد و هر كه با نابخردان درآميزد، بى مقدار شود و هر كه با دانايان بنشيند، با وقار و گرانمايه شود و هر كه به جاهاى بد وارد شود، مورد سوء ظنّ و تهمت قرار گيرد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : با پدرانتان خوشرفتارى كنيد تا فرزندانتان با شما خوشرفتارى كنند، و نسبت به زنان مردم عفّت ورزيد تا نسبت به زنان شما عفّت ورزند.

پرینت احادیث

بحار الأنوار : در انجيل آمده است: هان! در حالى كه خودتان خطا كاريد، كيفر ندهيد، كه با عذاب كيفر داده مى شويد. ظالمانه حكم نكنيد، كه به عذاب درباره شما حكم مى شود. با همان پيمانه اى كه كيل مى كنيد، براى شما كيل مى شود و به همان گونه كه حكم مى كنيد، درباره شما حكم مى شود.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454