کتابخانه احادیث شیعه

كفّارات

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز كفّاره (پاك كننده گناه) است: رواج دادن سلام (سلام كردن به همگان)، اطعام كردن، و عبادت در شب، هنگامى كه مردم خفته اند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خدمت كردن به خانواده، كفّاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو مى نشاند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كفّاره غيبت اين است كه براى كسى كه از او غيبت كرده اى آمرزش طلبى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به اين سؤال كه كفّاره غيبت چيست؟ ـ فرمود : اين كه براى كسى كه غيبتش را كرده اى به همان نحو كه از او ياد كرده اى، آمرزش بطلبى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به كسى ستم كند و ديگر دسترسى به او نداشته باشد، بايد برايش از خداوند آمرزش بطلبد؛ زيرا اين كار كفّاره [ستم] اوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ، كفّاره گناهان مؤمنان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اجابت كردن مؤذن، كفّاره گناهان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تبِ يك شب، كفّاره [گناهان ]يك سال است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كفّاره فال بد زدن، توكلّ است.
نمایش منبع
سنن أبي داوود : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آنگاه كه مى خواست از مجلس برخيزد، آخرين جمله اى كه مى گفت اين بود : «سبحانك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك و أتوب إليك». مردى عرض كرد: اى رسول خدا!، سخنى مى گوييد كه در گذشته آن را نمى گفتيد ! حضرت فرمود: كفّاره چيزهايى است كه در مجلس مى گذرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كفّاره گناه، پشيمانى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه در پى تحصيل علم رود، اين عمل كفّاره گذشته اوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بيمارى يا دردى نيست كه به مؤمن برسد، مگر اين كه كفّاره گناه او باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در بيان [يكى از] كفّارات گناهان ـ فرمود : كامل به جا آوردن وضو در [شرايط دشوار و ]سختيهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از جمله كفّاره هاى گناهان بزرگ، فريادرسى ستمديده و شاد كردن غمناك است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كفّاره كار [براى] سلطان، رفع مشكلات و نيازهاى برادران است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كفّاره خنده اين است كه بگويى: خدايا! بر من خشم مگير.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كفّاره مجالس اين است كه هنگام برخاستن از آنها بگويى: «سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين ؛ منزه است پروردگار تو، پروردگار شكوهمند، از آنچه وصف مى كنند. و درود بر فرستادگان و ستايش ويژه خداوند، پروردگار جهانيان است».
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : هر كه براى نماز مغرب وضو بگيرد، اين وضوى او كفّاره گناهان روز اوست، مگر گناهان كبيره.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469