کتابخانه احادیث شیعه

كمترين درجه كفر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كمترين درجه كفر اين است كه آدمى از برادر خود سخنى بشنود و آن را نگه دارد تا [روزى] با آن رسوايش گرداند؛ اينان از خير و خوبى بى نصيبند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به كسى كه پرسيد: كمترين چيزى كه آدمى با آن كافر مى شود چيست؟ ـ فرمود : كمترين چيزى كه [انسان ]به سبب آن كافر مى گردد، اين است كه به چيزى اعتقاد دينى پيدا كند و آنچه را كه خدا از آن نهى كرده، خيال كند كه خداوند او را بدان فرمان داده است؛ سپس با عَلَم كردن آن، دوستى و دشمنى ورزد و خيال كند كه با اين كار خدا را عبادت مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كمترين عملى كه بنده به سبب آن كافر مى گردد، اين است كه كسى چيزى را كه خدا از آن نهى فرموده است، خيال كند خدا به آن دستور داده و آن را دين و آيينى قرار دهد و از آن پيروى كند و پندارد كه خداوند را كه [به خيال او ]به اين كار دستورش داده است پرستش مى كند، حال اين كه در حقيقت شيطان را بندگى مى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : نزديكترين حالت و زمان بنده به كفر، اين است كه با كسى برادرىِ دينى كند، آن گاه خطاها و لغزشهايش را پيش خود برشمارد تا روزى به وسيله آنها او را سرزنش كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از كمترين درجه الحاد ـ فرمود : كِبر از [جمله ]آن است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ وقتى از ايشان منزلت كسى را پرسيدند كه هرگاه سخن بگويد، دروغ گويد و هر گاه وعده دهد، خلف وعده كند و هر گاه امين شمرده شود، خيانت كند ـ فرمود : منزلتش نزديكترين منازل به كفر است، اما كافر نيست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469