کتابخانه احادیث شیعه

تنبلى

امام على عليه السلام : از منفورترين كسان نزد خداوند متعال، بنده اى است كه خداوند او را به خودش وا گذاشته است، به نحوى كه از راه راست منحرف شده، بى رهنما راه مى سپُرد، اگر به كِشته دنيايش بخوانند كار مى كند و اگر به كِشته آخرت [عمل صالح و پاداش اخروى] فرايش خوانند تنبلى نشان مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنگاه كه اشياء با يكديگر جفت شدند، تنبلى و ناتوانى با هم ازدواج كردند و از آنها فقر متولّد شد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت موفقيت، تنبلى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مؤمن به آنچه ماندنى است راغب است و از آنچه رفتنى است روي گردان··· از تنبلى به دور است و پيوسته سرزنده و كوشاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در حال نشاط و تنبلى بر عمل مداومت كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در كارهاى خود به آدم تنبل تكيه مكن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه پيوسته تنبلى كند، در رسيدن به آرزويش ناكام ماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تنبلى، آخرت را تباه مى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : تنبلى به دين و دنيا زيان مى زند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : من نفرت دارم از مرد ـ يا براى مرد ـ كه در كار دنيايش تنبل باشد. هر كه در كار دنيايش تنبل باشد، در كار آخرتش تنبل تر است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه در طهارت و نماز خود تنبلى ورزد، در كار آخرتش به خيرى نمى رسد و هر كه در آنچه معيشت او را به سامان مى آورد تنبلى ورزد، در كار دنيايش به خيرى دست نمى يابد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر پاداش دادن [در برابر كار ]از خداست، ديگر تنبلى چرا؟!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از آدم تنبل كمك مگير و با ناتوان مشورت مكن.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دشمنِ كار، تنبلى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462