کتابخانه احادیث شیعه

بزرگوار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا خداوند متعال بزرگوار است و بزرگوارى را دوست مى دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بزرگوارِ پسر بزرگوارِ پسر بزرگوارِ پسر بزرگوار، همان يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پروردگار شما با حيا و بزرگوار است.
نمایش منبع
مسند ابن حنبل : رسول خدا صلى الله عليه و آله با حيا و بزرگوار بود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من از آشنا شدن با شخص بزرگوار به مراتب شادتر مى شوم تا به دست آوردن گوهرى نفيس و گرانبها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار، كسى است كه كرامت چهره خويش را از خوارى آتش نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شخص بزرگوار هر گاه به او مهربانى و محبّت شود نرم مى شود، ولى فرومايه هر گاه با او به نرمى و ملاطفت رفتار شود سخت مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شخص بزرگوار [چنين است كه]هرگاه با او درشتى شود، خشن مى شود و هر گاه با ملايمت و محبّت با وى رفتار شود، نرم و مهربان مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار گشاده روست، فرومايه خام و ناپخته.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدم بزرگوار، خود را به غفلت مى زند و فريب مى خورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه آغازگر احسان باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار از اندك [احسان ]سپاسگزارى مى كند و فرومايه، از بسيار [هم ]ناسپاسى مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه بي دريغ احسان مى كند و فرومايه كسى است كه بسيار منّت مى نهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه دَهِش او بر خواهشِ او پيشى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه آنچه دارد ببخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه از حرامها دورى كند و از معايب منزّه باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه خود را بالاتر از اين داند كه براى نيكيهايش عوض نيكو انتظار داشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار از آنچه فرومايه به آن افتخار مى كند، دورى مى نمايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار هر گاه قدرت [بر انتقام]پيدا كند، گذشت مى كند و هر گاه مالى به دست آورد بخشش مى كند و هر گاه چيزى از او خواسته شود برآورده مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار ننگ را نمى پذيرد و همسايه (پناهنده) را گرامى مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار نيكو كاريهاى خود را دَينى به گردن خود مى داند كه بايد بپردازد و فرومايه احسانهاى گذشته خود را دَينى به گردن ديگران مى داند كه بايد پس بگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار هر گاه به تو نيازمند شود،تو را معاف دارد و هر گاه تو به او نياز پيدا كنى، نياز تو را بر طرف سازد؛ فرومايه هر گاه به تو نياز پيدا كند، تو را به ستوه آورد و هر گاه به او نياز پيدا كنى، تو را به رنج و زحمت افكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار در زمان قدرتمندى گذشت مى كند و به هنگام حكومت عدالت پيشه مى كند، و از بدى كردن باز مى ايستد و احسان خود را نثار مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار نزد خداوند شادمان و مأجور است و نزد مردم محبوب و محترم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار كسى است كه آبروى خويش را با دارايىِ خود حفظ مى كند و فرومايه كسى است كه دارايىِ خويش را با آبرويش حفظ مى نمايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار بنده نواز است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وعده بزرگوار، نقد و بى درنگ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوار هر گاه وعده دهد، به كار بندد و هر گاه وعيد و بيم دهد درگذرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمنى بزرگوار، كم زيانتر از دوستى فرومايه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ملازمت با بزرگوار و خوار شدن، بهتر است از همنشينى با فرومايه و احسان ديدن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با فراوانى احسان است كه بزرگوار شناخته مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دولت بزرگوار مناقب و محاسن او را آشكار مى سازد و دولت فرومايه بديها و معايب او را هويدا مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر بزرگوار باشى و كسى تو را گرامى بدارد، به زحمت و رنجت انداخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه از پروردگارش پروا دارد، بزرگوار است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : شايسته ترين زمان براى اين كه بزرگوار گذشت كند وقتى است كه عرصه عذر بر گنهكار تنگ گردد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : ميان مردى و سلمان فارسى رحمه الله بگو مگويى شد. آن مرد به سلمان گفت: سلمان! تو كيستى؟ سلمان گفت: آغاز من و تو، هر دو، نطفه اى نجس بوده و فرجام من و تو، لاشه اى بد بوى است. چون روز قيامت شود و ترازوها[ى سنجش اعمال] بر پا گردد، آن گاه است كه هر كس ترازويش سنگين باشد، بزرگوار است و هر كس ترازويش سبك باشد، فرومايه خواهد بود.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : انسان بزرگوار به بخشش خود مى بالد، و انسان پست به دارايى خويش مى نازد.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : عطاى بزرگوار تو را نزد او محبوب مى گرداند و عطاى فرومايه تو را پيش او پست مى سازد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461