کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

بر حذر داشتن از آرزوهاى دروغين

امام على عليه السلام : خدا رحمت كند كسى (بنده اى) را كه سخن حكيمانه اى را شنيد و آن را پذيرا شد و به راه راست فرا خوانده شد و بدان نزديك گشت··· با هواى نفْس خود ستيزيد و آرزويش را دروغ شمرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پرواى از خدا، دوستان خدا را از حرامهاى او نگه داشت··· پس آسايش را به رنج، و سيرابى را به تشنگى بدل كردند و اجل را نزديك ديدند و از اين رو به كار و عمل پرداختند و آرزو را دروغ دانستند و مرگ را پيش چشم داشتند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : يادِ مرگ از دلهاى شما غايب گشته و آرزوهاى دروغين نزد شما حاضر شده اند. از اين رو دنيا بيش از آخرت شما را به تملّك خويش در آورده و دنياىِ گذرا بيش از آخرتِ پايدار شما را با خود مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اين راهها[ى گوناگون] شما را به كجا مى كشاند؟ و اين تاريكيها تا به كى سرگردانتان مى سازد؟ و دروغها تا چند فريبتان مى دهد؟!
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461