کتابخانه احادیث شیعه

زشت ترين دروغ

امام على عليه السلام : به زودى پس از من روزگارى بر شما آيد كه در آن زمان، چيزى پوشيده تر از حق و آشكارتر از باطل و رايج تر از دروغ بستن به خدا و رسول او نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر پرنده [شكارى] ، مرا در رُبايد، خوشتر دارم از اين كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله سخنى را نسبت دهم كه نفرموده باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خدا قسم اگر از آسمان فرو افتم يا پرنده مرا در رُبايد، خوشتر دارم از اين كه بر رسول خدا صلى الله عليه و آله دروغ بندم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ آنگاه كه در حضورش از ملعون بودن بافنده سخن رفت ـ فرمود : منظور از بافنده، در حقيقت، كسى است كه بر خدا و رسول او دروغ ببافد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دروغ بستن به خدا و رسول او صلى الله عليه و آله ، از گناهان كبيره است.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابو بصير ـ : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود : دروغى، روزه روزه دار را باطل مى كند. عرض كردم: كدام يك از ما هست كه چنين چيزى [يك دروغ در روز ]از او سر نزند؟ حضرت فرمود: مقصود اين نبود كه تو فكر كردى، بلكه مقصود دروغ بستن به خدا و رسول او و ائمه ـ صلوات اللّه عليه و عليهم ـ مى باشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469