عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نتيجه دروغ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغ، رو سياهى مى آورد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كم مروّت ترين مردم، كسى است كه دروغگو باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغ، روزى را كم مى كند.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام : كسى كه زياد دروغ بگويد، شكوهش برود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نتيجه دروغ، خوارى در دنيا و عذاب در آخرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زياد دروغ گفتن انسان، شكُوه او را مى برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغگويى زياد، دين را تباه و گناه را بزرگ مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش حضرت حسن عليه السلام ـ فرمود : فرجام دروغ، پشيمانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغ، همه چيز را تباه مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغ گفتن، در دنيا ننگ است و در آخرت، عذاب آتش.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغ، به نفاق مى انجامد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغ، باعث غيبت و بدگويى مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه دروغ بگويد، مروّت خود را تباه كرده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغگويى و مروّت، با هم جمع نمى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به دروغگويى شناخته شود اعتماد به او كم مى شود و كسى كه از دروغ اجتناب ورزد گفته هايش باور مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : موجب از بين رفتن شُكوه، دروغ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغگو و مرده يكسانند؛ زيرا برترى زنده بر مرده، به سبب اعتماد به اوست. پس هر گاه به گفته او اعتماد نشود، حياتش از بين رفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغگو، در گفتارش مورد اتهام و بدگمانى است. هر چند [براى اثبات گفته اش ]دليل قوى بياورد و راست بگويد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغگو با دروغگويى خود سه چيز به دست مى آورد: خشم خدا، نگاه تحقيرآميز مردم و دشمنى فرشتگان .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دورترين مردم از جاده صلاح، دروغگو و شخص وقيح (بى حيا) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عادت به دروغ گويى فقر مى آورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدترين گفتار آن است كه قسمتى از آن، قسمت ديگرش را نقض كند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دروغ مگو، كه شكوهت از بين مى رود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بخيل را آسايش نيست، و حسود را خوشى و شاهان را وفا و دروغگو را مروّت.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هرگز از دروغگو كمك مخواه··· زيرا دروغگو دور را در نظر تو نزديك جلوه مى دهد و نزديك را دور.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : همانا فرد دروغى مى گويد و به سبب آن، از نماز شب محروم مى شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از جمله كمكهاى خداوند بر ضدّ دروغگويان فراموشى است .حديث .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454