کتابخانه احادیث شیعه

نتيجه دروغ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغ، رو سياهى مى آورد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كم مروّت ترين مردم، كسى است كه دروغگو باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغ، روزى را كم مى كند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : كسى كه زياد دروغ بگويد، شكوهش برود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نتيجه دروغ، خوارى در دنيا و عذاب در آخرت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زياد دروغ گفتن انسان، شكُوه او را مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغگويى زياد، دين را تباه و گناه را بزرگ مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش حضرت حسن عليه السلام ـ فرمود : فرجام دروغ، پشيمانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغ، همه چيز را تباه مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغ گفتن، در دنيا ننگ است و در آخرت، عذاب آتش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغ، به نفاق مى انجامد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغ، باعث غيبت و بدگويى مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دروغ بگويد، مروّت خود را تباه كرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغگويى و مروّت، با هم جمع نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به دروغگويى شناخته شود اعتماد به او كم مى شود و كسى كه از دروغ اجتناب ورزد گفته هايش باور مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : موجب از بين رفتن شُكوه، دروغ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغگو و مرده يكسانند؛ زيرا برترى زنده بر مرده، به سبب اعتماد به اوست. پس هر گاه به گفته او اعتماد نشود، حياتش از بين رفته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغگو، در گفتارش مورد اتهام و بدگمانى است. هر چند [براى اثبات گفته اش ]دليل قوى بياورد و راست بگويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دروغگو با دروغگويى خود سه چيز به دست مى آورد: خشم خدا، نگاه تحقيرآميز مردم و دشمنى فرشتگان .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دورترين مردم از جاده صلاح، دروغگو و شخص وقيح (بى حيا) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عادت به دروغ گويى فقر مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين گفتار آن است كه قسمتى از آن، قسمت ديگرش را نقض كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دروغ مگو، كه شكوهت از بين مى رود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بخيل را آسايش نيست، و حسود را خوشى و شاهان را وفا و دروغگو را مروّت.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگز از دروغگو كمك مخواه··· زيرا دروغگو دور را در نظر تو نزديك جلوه مى دهد و نزديك را دور.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : همانا فرد دروغى مى گويد و به سبب آن، از نماز شب محروم مى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از جمله كمكهاى خداوند بر ضدّ دروغگويان فراموشى است .حديث .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469