عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

دروغ، پست ترين خويهاست

امام على عليه السلام : دروغ، ننگ خويهاست .حديث

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خود را از [گفتن] دروغ محافظت كنيد؛ زيرا دروغ گفتن، پست ترين خويهاست و آن نوعى از زشتى و گونه اى از پستى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زشت ترين چيز، دروغ بستن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زشت ترين خويها دروغگويى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدترين خويها دروغگويى و دورويى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدترين خصلتها، دروغگويى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خصلتى زشت تر از دروغگويى نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ بدى اى بدتر از دروغ نيست.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454