کتابخانه احادیث شیعه

نامه نگارى

امام صادق عليه السلام : ارتباط ميان برادران در حَضَر ديد و بازديد است و در سفر نامه نگارى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ارتباط ميان برادران در حَضَر ديدار است و به گاه سفر، نامه نگارى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام : :

إنَّ يَومَ الحُسَينِ أعظَمُ مُصيبَةً مِن جَميعِ سائِرِ الأيّامِ؛

روز شهادت امام حسين عليه‏ السلام سوگناك‏ترين روزهاست.

علل الشرائع ، ص 225

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454