عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

زدودن كِبر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براستى كه خوش دارم مرد با خوشحالى و افتخار چيزى را با دست خودش براى خانواده اش ببرد و بدين وسيله كبر را از خود دور كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس خودش بار و كالايش را حمل كند، از تكبّر در امان است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس خودش گوسفندش را بدوشد و جامه اش را وصله كند و كفشش را پينه زند و با خدمتكارش هم غذا شود و كالايش را از بازار [به خانه ]حمل كند، بى گمان از كبر پاك شده است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه پشمينه بپوشد و كفش وصله دار به پاكند و الاغش را سوار شود و گوسفندش را بدوشد و نانخورهايش با او هم غذا شوند، هر آينه خداوند كبر را از او دور كرده است. من بنده اى هستم زاده بنده اى ديگر، مانند بنده مى نشينم و مانند بنده غذا مى خورم
به من وحى شده است كه فروتن باشيد و كسى بر كسى گردن فرازى نكند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ خطاب به ابوذر ـ فرمود : اى ابوذر! در آخر الزمان مردمى مى آيند كه تابستان و زمستان پشمينه مى پوشند و معتقدند كه اين كار موجب مزيّت آنها بر ديگران است. اينان را اهل آسمانها و زمين لعنت مى كنند.

پرینت احادیث

كنز العمّال : [روزى] پيامبر به طرف بقيع رهسپار شد. اصحاب حضرت در پى او به راه افتادند. پيامبر ايستاد و به آنها دستور داد جلو بروند و آن گاه خود در پى آنها حركت كرد. علّت را پرسيدند، فرمود: من صداى كفشهاى شما را شنيدم و ترسيدم چيزى از تكبّر، به وجودم راه يابد .حديث

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ خطاب به مردى كه چيزى براى خانواده اش خريده بود و خودش آن را مى برد و چون چشمش به امام صادق عليه السلام افتاد خجالت كشيد ـ فرمود: آن را براى خانواده ات خريده اى و مى برى. بدان كه به خدا قسم اگر از دست مردم مدينه نبود، دوست داشتم براى خانواده ام خريد كنم و آن را با دست خودم برايشان ببرم.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه خودش جامه اش را وصله كند و كفشش را پينه زند و كالايش را حمل كند، هر آينه از كبر مبرّاست.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام ـ به عبد اللّه بن جبلّه كه ماهى اى را در دستش آويزان كرده بود ـ فرمود : آن را دور انداز؛ من خوش ندارم كه مرد شريف و محترم، چيز پستى را حمل كند
اى گروه شيعه! شما مردمى هستيد كه دشمنان زيادى داريد. شما جماعتى هستيد كه خَلق با شما دشمنى مى كنند. پس تا جايى كه مى توانيد در برابر آنان آراسته (با شخصيّت) باشيد.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454