کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش راه رفتن با تبختر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند، دشمن دارد كسى را كه براى همسرش [مانند مرد ]هفتاد ساله است و در راه رفتن و قيافه اش [مانند جوان ]بيست ساله.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال، بيست ساله اى را كه شبيه هشتاد ساله رفتار كند دوست دارد و از شصت ساله اى كه رفتارى چون جوان بيست ساله داشته باشد، نفرت دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بر عدّه اى كه جمع شده بودند، گذشت و فرمود : برگرد چه جمع شده ايد؟ عرض كردند: يا رسول اللّه ! اين ديوانه غش كرده و ما پيرامون او گرد آمده ايم. حضرت فرمود: او ديوانه نيست،بلكه بيمار است
سپس فرمود: آيا شما را آگاه نسازم كه ديوانه حقيقى كيست؟ عرض كردند: بفرماييد، اى رسول خدا! فرمود: [ديوانه حقيقى ]كسى است كه با تبختر راه مى رود و متكبّرانه مى نگرد و پهلوهايش را با شانه هايش حركت مى دهد. نافرمانى خدا مى كند و با اين حال بهشت او را آرزو مى كند. كسى از شرّ او ايمن نيست و به خيرش اميدى نمى رود. پس آن ديوانه است، و اين بيمار.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «و لا تمش فى الارض مرحا» ـ فرمود : يعنى با نخوت و تكبّر.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461