عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ميوه ايستادگى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر ايستادگى كنيد رستگار مى شويد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه ايستادگى كند، ره به بهشت برد و هر كه بلغزد، به دوزخ درافتد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ايستادگى در راه راست، سلامتى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه به ايستادگى [در راه حق ]چنگ در زند، سلامت به او چنگ آويزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سالم ماندن، توأم با ايستادگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خواهان به سلامت رستن است، ايستادگى را پاس دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بر تو باد پايدارى در راه راست؛ زيرا كه اين كار، به تو كرامت مى بخشد و سرزنش را از تو باز مى دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ طريقه اى سالمتر از راستى نيست؛ هيچ راهى ارجمندتر از راستى (ايستادگى در راه حق) نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه مشتاق سالم ماندن [از مهلكه ها ]است، خود را ملزم به پيمودن راه راست و ايستادگى در آن گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به ايستادگى در راه راست ادامه دهد، سلامت را از كف ننهد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

ثَمَرةُ التَّفريطِ النَّدامَةُ، و ثَمَرةُ الحَزمِ السَّلامَةُ؛
نتيجه كوتاهى در كار، پشيمانى است و نتيجه دور انديشى، سالم ماندن.

نهج البلاغه، حكمت 181

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3390