کتابخانه احادیث شیعه

ميوه قناعت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به آنچه داده شده اى قانع باش، تا حسابت سبك شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه قناعت، ميانه روى در كسب و كار است و خويشتندارى از دست دراز كردن سوى مردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه قناعت، عزّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين كمك براى خودسازى، قناعت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به اندك قانع نيست، چگونه مى تواند خودسازى كند؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه قانع باشد، اندوهگين نشود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با قناعت است كه عزّت به دست مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به شريح وقتى كه شنيد در روزگارِ عهده دارىِ مسنَد قضاوت از سوى آن حضرت، خانه اى خريده است ـ نوشت: اين خانه را، اين فريب خورده آرزو از اين كسى كه اجل او را از اين خانه بيرون مى برد، خريدارى كرد به بهاى خارج شدن از عزّت قناعت و وارد شدن به ذلّت خواهش و پستى!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى سالم ماندن دينتان، به اندكى از دنياى خود قانع باشيد؛ زيرا كه مؤمن را اندك كفاف دنيا، قانع مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در بخشى از سفارش خود به فرزند بزرگوارش حسين عليه السلام ـ فرمود : هيچ ثروتى فقر زداتر از خشنودى به قُوت، نيست و هر كه به كفافِ زندگى بسنده كند، بزودى به آسايش دست يابد و زندگى آسوده و مرفّهى به دست آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه نفْسش قانع باشد، در عين تنگدستى با عزّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشترين زندگى را كسى دارد كه خداوند سبحان قناعت را ارزانى اش دارد و همسرى پاك و شايسته نصيبش گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قناعت، گواراترين زندگى است.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : قناعت، مايه آسايش تن است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه به معاش (روزى) اندك خدا خرسند باشد، خداوند به عمل اندك او خرسند شود.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از قناعت ـ فرمود : قناعت، باعث خويشتندارى و ارجمندى و آسوده شدن از زحمت فزون خواهى و بندگى در برابر دنيا پرستان است. راه قناعت را جز دو كس نپيمايد: يا عبادت پيشه اى كه خواهان مزدِ آخرت است، يا بزرگوارى كه از مردمان فرومايه دورى مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465