کتابخانه احادیث شیعه

قناعت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترينان امّت من، قناعت كنندگان و بدترينان آنها، طمعكاران هستند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين مؤمنان، قناعت پيشه است و بدترين آنها، طمعكار.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش از آيه «فلنحيينّه حياة طيّبة» ـ فرمود : مقصود، قناعت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشا به حال كسى كه به ياد قيامت باشد و براى روز حساب كار كند و به كفاف زندگى قانع باشد و از خدا خشنود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره خبّاب بن اَرَت ـ فرمود : خداوند خباب بن اَرَتْ را بيامرزد كه با رغبت مسلمان شد و با طيب خاطر هجرت كرد و به كفاف زندگى قانع و از خدا خشنود بود و مجاهد زيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چونان كسى مباش كه بدون عمل به آخرت اميدوار است··· در دنيا چون پارسايان سخن مى گويد، اما به مانند دنيا خواهان عمل مى كند. اگر از دنيا چيزى به او داده شود، سير نمى گردد و اگر داده نشود، قانع نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خدا سوگند ـ سوگندى كه در آن مشيّت خدا را مستثنى مى كنم ـ نفْس خود را چنان رياضت و پرورش دهم كه چون به گِرده نانى، دست يابد، شاد گردد و به نانخورش نمك بسازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبران ـ فرمود : اما خداوند سبحان فرستادگان خود را داراى اراده هايى نيرومند قرار داد و از نظر ظاهر ضعيف و تهيدست، اما توأم با قناعتى كه دلها و چشمها را پر از بى نيازى مى كرد، هر چند فقر و نادارى آنها، چشمها و گوشها را از ناراحتى لبريز مى ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قناعت را به نفس خود، تلقين كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكو بهره اى است، قناعت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از حرص خود با قناعت، انتقام بگير، همچنان كه از دشمنت با تقاصّ، انتقام مى گيرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شاكرترين مردم، قانع ترين آنهاست و نا سپاس ترين آنان از نعمتها، آزمندترين آنها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدمى را مُلكِ قناعت و نعمتِ خوى نيك، بس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه زيباست براى انسان كه به اندك بسازد و فراوان ببخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه نفْسش قانع باشد، او را در پاكى و خويشتندارى يارى رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از بلند همّتى است، پايبندى به قناعت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پايبندى به قناعت از عزّت نفْس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قناعت، شمشيرى است كه كُند نمى شود.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : بدان كه مردانگى قناعت و خرسندى، بيشتر از مردانگى داد و دهش است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ الباقرُ عليه السلام : أكَلَ عليٌّ عليه السلام مِن تَمرٍ دَقَلٍ .حديث ثُمّ شَرِبَ علَيهِ الماءَ ، ثُمّ ضَرَبَ على بَطنِهِ ، و قالَ : مَن أدخَلَهُ بَطنُهُ النارَ فَأبعَدَهُ اللّه ُ ، ثُمّ تَمَثَّلَ :
فَإنَّكَ مَهما تُعطِ بَطنَكَ سُؤلَهُ
و فَرْجَكَ نالا مُنتَهى الذَّمِّ أجمَعا .حديث
امام باقر عليه السلام : على عليه السلام مقدارى خرماى دَقَل .حديث تناول كرد و سپس روى آن آب نوشيد و بعد دستى بر شكم خود زد و فرمود: هر كه آتش وارد آن كند، خدا او را دور گرداند. آن گاه به اين بيت تمثّل جُست:
تو هر گاه خواهش شكم و شرمگاهت را برآورى،
منتهاى نكوهش و رسوايى را به بار آورند.
نمایش منبع
مجمع البيان : درباره «فلنحيينّه حياةً طيّبة»، چند قول گفته شده است: يكى قول ابن عباس و سعيد بن جبير و عطا كه گفته اند: منظور از زندگى پاكيزه، روزىِ حلال است. دوم، قول حسن و وهب كه گفته اند: به معناى قانع و راضى بودن به قسمت خداست. و اين قول از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465