کتابخانه احادیث شیعه

آرامش دل

تفسير العياشى : امام باقر عليه السلام فرمود : دل تا زمانى كه به حق نرسيده است، پيوسته از جاى خود تا حنجره مى آيد و بر مى گردد و چون به حق رسيد قرار مى گيرد. حضرت سپس انگشتان خود را جمع كرد و آن گاه اين آيه را بر خواند: «پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه اش را براى (پذيرش) اسلام گشاده مى سازد···».
نمایش منبع
مشكاة الأنوار : امام صادق عليه السلام فرمود : همانا دل در درون [آدمى] به دنبال حق مى گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار مى گيرد. حضرت سپس اين آيه را تلاوت كرد··· «پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه اش را براى (پذيرش) اسلام گشاده مى سازد و آن كس را كه بخواهد (به خاطر اعمال بدش) گمراه سازد سينه اش را تنگ مى كند چنان كه گويى به زحمت در آسمان بالا مى رود».
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره قبض روح مؤمن ـ فرمود : رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و امامان از نسل آنها عليهم السلام در برابر او مجسّم مى شوند. پس به وى گفته مى شود: اين رسول خدا و امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و ائمه عليهم السلام ، رفقا و همراهان تو هستند. پس چشمش را مى گشايد و نگاه مى كند و ندا دهنده اى از جانب ربّ العزة به روح مؤمن ندا مى دهد: «اى نفْس آرامش يافته» به محمّد و اهل بيت او! «به سوى پروردگارت بازگرد، خشنود» به ولايت و «خرسند» به پاداش «پس به ميان بندگان من» يعنى محمّد و اهل بيت او «وارد شو و به بهشت من درآى»
در اين هنگام، براى او چيزى دوست داشتنى تر از كنده شدن جانش و پيوستن به آن ندا دهنده، نيست.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465