کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسى كه به قضاى الهى خشنود نيست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرمود: كسى كه به قضاى من خشنود نيست و به تقدير من ايمان ندارد، پس، [برود و ]معبودى جز من بجويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال فرمود: هر كه به قضاى من رضايت ندهد و بر بلاى من شكيبا نباشد، پروردگارى غير از من بجويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: كسى كه به قضاى من خشنود نيست و نعمتهاى مرا سپاس نگزارد و بر بلاى من شكيبا نباشد، پروردگارى جز من طلب كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در بيان قدرت خداوند سبحان ـ فرمود : كسى كه نافرمانى تو كند، از سلطنت و قدرت تو چيزى نمى كاهد و كسى كه تو را فرمان بَرَد، بر مُلك و پادشاهى تو چيزى نمى افزايد و كسى كه از قضاى تو ناخشنود باشد، امر تو را باز نمى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : معذّبترين مردم در روز قيامت، كسى است كه از قضاى خداوند ناخشنود باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى دنيا اندوه خورد، از قضاى الهى ناخشنود است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هان! حذر كنيد، حذر كنيد از پيروى مهتران و اشراف خود! همانان كه به شرافت خانوادگى خويش نازيدند و از نژاد خود فراتر رفتند و به پروردگار خويش زشتى نسبت دادند و از سر ستيز با قضاى خدا و چيره آمدن بر نعمتهاى او، آنچه را كه خداوند به آنها داده بود [از نعمتها] انكار كردند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465