کتابخانه احادیث شیعه

قصاص

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مردم! قصاص را زنده نگه داريد و حق را زنده كنيد و پراكنده نشويد و مسلمان و تسليم [حق] باشيد تا سالم بمانيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان، اى مردم! جز اين نيست كه من هم مانند شما بشرى هستم و شايد كه رفتن من از ميان شما نزديك باشد. پس، اگر به آبرو يا مو يا پوست و يا مال كسى لطمه اى زده ام، اينك اين آبروى محمّد و مو و پوست و مال او. برخيزد و قصاص كند! و هرگز كسى از شما نگويد: من از دشمنى و كينه محمّد مى ترسم. بدانيد كه اين دو خصلت از طبيعت من و از اخلاق من به دورند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من چهار كلمه گفتم و خداوند در كتاب خود سخن مرا تصديق كرد··· گفتم: كشتن از كشتن مى كاهد، پس خداوند عزّ و جلّ اين آيه را نازل فرمود: «و براى شما در قصاص زندگى است».
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند ايمان را واجب فرمود براى پاك كردن از [آلودگى ]شرك··· و قصاص را، براى حفظ خونها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سنگ را از جايى كه به سوى تو آمده است، به همان جا برگردان؛ زيرا بدى، جز با بدى دفع نمى شود.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ درباره آيه: «و براى شما در قصاص زندگى است» ـ فرمود : چون اگر كسى تصميم بگيرد ديگرى را بكشد و بداند كه در اين صورت قصاص مى شود و بدين سبب از كشتن خوددارى ورزد، هم موجب زنده ماندن كسى است كه مى خواسته است او را بكشد و هم موجب زنده ماندن اين جنايتكارى است كه قصد آدم كشى داشته است و هم مايه زنده ماندن ديگران؛ زيرا وقتى بدانند كه قصاص واجب و لازم است از ترس قصاص جرأت آدم كشى به خود راه نمى دهند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند محمّد را با پنج شمشير برانگيخت: يكى از آنها در نيام است و بيرون كشيدنش از نيام به خواست ديگران است و حكمش با ماست. اين شمشير در نيام، شمشيرى است كه با آن قصاص مى شود. خداوند ـ جلّ وجهه ـ فرموده است: «جان در برابر جان است···». بيرون كشيدن اين شمشير به درخواست اولياى مقتول است و حكم و فرمانش با ما.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465