کتابخانه احادیث شیعه

مهلت دادن به بدهكار تنگ دست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس تنگدستى را مهلت دهد، در هر روز براى او ثواب صدقه اى برابر با طلبى كه از او دارد بر عهده خداست، تا زمانى كه مال خود را دريافت كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به تنگدستى مهلت دهد، خداوند، در روزى كه هيچ سايه اى جز سايه او نيست، وى را در سايه خود در آورد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به مؤمنى وامى دهد و [براى پس گرفتن آن] صبر كند تا دستش باز شود، مال او زكات محسوب شود و در نماز با فرشتگان باشد تا اين كه وامش به او برگردانده شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به بدهكار خود مهلت دهد يا از طلب خود در گذرد، روز قيامت در سايه عرش باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه مى خواهد دعايش مستجاب و اندوهش بر طرف شود، به تنگ دست مهلت دهد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حقّ خود را با خويشتندارىِ كامل يا غير كامل بگير (در هنگام گرفتن حقّت سخت گيرى نكن).
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بترسيد از نفرين تنگ دست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردى از گذشتگان، مورد حسابرسى [الهى ]قرار گرفت و هيچ كار خوبى از او پيدا نشد مگر همين كه توانگر بود و با مردم معاشرت مى كرد و به چاكرانش دستور مى داد از تنگ دست در گذرند. خداوند متعال فرمود: ما به اين كار (گذشت و بخشش) سزاوارتريم. از او در گذريد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همچنان كه بدهكار تو اگر توانگر باشد روا نيست در پرداخت بدهى اش به تو تعلل ورزد، بر تو نيز روا نيست كه اگر بدانى تنگ دست است، او را تحت فشار قرار دهى.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله وارد مسجد شد و فرمود : كدام يك از شما خوش دارد كه خداوند عزّ و جلّ او را از گرماى سوزان دوزخ نگه دارد؟ عرض كرديم: اى رسول خدا! همه ما خوش داريم. فرمود: هر كه تنگدستى را مهلت دهد، يا بر او ببخشد، خداوند عزّ و جلّ وى را از گرماى سوزان دوزخ نگه دارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465