کتابخانه احادیث شیعه

وام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردى وارد بهشت شد، ديد كه بر درِ آن نوشته است: [ثواب ]صدقه ده برابرِ آن است و [ثواب] وام هيجده برابر.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شبى كه مرا به آسمان بردند، ديدم كه بر درِ بهشت نوشته است: [ثواب ]صدقه، ده برابرِ آن است و [ثواب ]وام، هيجده برابر.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وارد بهشت شدم، ديدم بر در آن نوشته است: [ثواب] صدقه، ده برابر است و وام، هيجده برابر. گفتم: اى جبرئيل! چرا صدقه ده برابر و وام، هيجده برابر است؟ گفت: زيرا صدقه به دست نيازمند و بى نياز مى رسد ، امّا وام جز به دست كسى كه به آن نياز دارد، نمى رسد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شبى كه به آسمان برده شدم، ديدم كه بر در بهشت نوشته است: [ثواب ]صدقه، ده برابر آن است و وام، هيجده برابر. گفتم: اى جبرئيل! از چه رو وام برتر از صدقه است؟ گفت: چون سائل [گاه ]دارد و باز دست سؤال دراز مى كند، اما وام خواه تقاضاى وام نمى كند، مگر از روى نياز.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [ثواب] صدقه، ده برابر است و وام، هيجده برابر و صله دادن به برادران، بيست برابر و صله دادن به خويشاوند، بيست و چهار برابر.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : قالَ اللّه ُ جلَّ جلالُهُ : إنّي أعطَيتُ الدنيا بينَ عِبادي قَيضا .حديث ، فَمَن أقرَضَني مِنها قَرضا أعطَيتُهُ بكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُنَّ عَشرا إلى سبعِمِائةِ ضِعفٍ و ما شِئتُ مِن ذلكَ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرمود: من دنيا را ميان بندگانم كالايى براى داد و ستد قرار دادم. پس اگر كسى از دنيا به من قرضى بدهد، به ازاى هر يك از آن قرض ده تا هفتصد برابر و هر چند برابر كه بخواهم به او مى دهم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به اندوهگينى [كه مالش را از دست داده] وام دهد و در پس گرفتن آن مراعات كند، عمل را از نو شروع كرده است (گناهانش پاك شده) و خداوند به ازاى هر درهم، هزار قنطار (صد رطل) از [درهم ]بهشت به او عطا كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه برادر مسلمانش در وامى به او نياز پيدا كند و او بتواند وام بدهد و چنين نكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به خدا وام دهد، خداوند به او پاداش دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به خدا توكل كند، خداوند كفايتش كند و هر كه از خدا بخواهد، خداوند به او عطا كند و هر كه به خدا وام دهد، خداوند آن را باز پس دهد و هر كه خدا را سپاس گويد، خداوند به او پاداش دهد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : قد قالَ اللّه ُ سبحانَهُ: «إن تَنْصُرُوا اللّه َ يَنصُرْكُم و يُثَبِّتْ أقْدامَكُم» .حديث و قالَ تعالى : «مَن ذا الذي يُقرِضُ اللّه َ قَرْضا حَسَنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ» فلم يَستَنصِرْكُم مِن ذُلٍّ ، و لم يَستَقرِضْكُم مِن قُلٍّ ، اِستَنصَرَكُم و لَهُ جُنودُ السَّماواتِ و الأَرضِ و هُو العَزيزُ الحَكيمُ .حديث ··· و إنّما أرادَ أن «يَبْلُوَكُم أيُّكُم أحْسَنُ عَمَلاً» .حديث .حديث
امام على عليه السلام : خداوند سبحان فرموده است: «اگر خدا را يارى دهيد، شما را يارى دهد و گامهايتان را استوار گرداند» و فرموده است: «كيست آن كس، كه به خدا وامى نيكو دهد تا براى وى دو چندانش گرداند و او را پاداش خوش باشد؟» اما او از روى ناتوانى و خوارى از شما يارى نخواسته و به سبب تنگدستى از شما وام خواهى نكرده است. از شما يارى خواسته است در حالى كه لشكرهاى آسمانها و زمين از آنِ اوست و او مقتدرِ حكيم است··· در حقيقت خواسته است «شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوتر عمل مى كنيد».
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن عليه السلام ـ فرمود : اگر تهيدستى ديدى كه توشه تو را تا روز قيامت برايت به دوش كشد و فردا هنگامى كه به آن توشه نياز دارى آن را تحويل تو دهد، وجود او را غنيمت دان و توشه خويش را بر دوش او نِه و تا جايى كه مى توانى اين بار توشه را زياد كن؛ زيرا ممكن است كه دگر باره او را بجويى و نيابى. اگر توانگر بودى و كسى از تو وامى خواست، وجود او را غنيمت دان تا در روز تنگدستى آن را به تو باز پس دهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر درِ بهشت نوشته شده است: [ثواب ]صدقه، ده برابر است و [ثواب] وام، هيجده برابر.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : [ثواب] وام، يك به هيجده است و اگر [وام گيرنده ]بميرد، آن قرض از زكات محسوب مى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر در بهشت نوشته است: [ثواب ]وام، هيجده برابر است و صدقه، ده برابر. علّتش اين است كه وام جز به دست نيازمند، نمى رسد اما صدقه، ممكن است به دست غير محتاج بيفتد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر در بهشت نوشته است: [ثواب ]صدقه، ده برابر است و وام، هيجده برابر و علّت اين كه وام برتر از صدقه آمده، اين است كه وام خواه جز از روى نياز تقاضاى وام نمى كند، اما صدقه را گاه كسى كه نيازى به آن ندارد، مطالبه مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر وامى پرداخت كنم، خوشتر دارم از اين كه به همان مقدار صله و بخشش دهم.
نمایش منبع
بحار الأنوار : روايت شده است كه پاداش وام هيجده برابر پاداش صدقه است؛ زيرا وام به دست كسى مى رسد كه براى گرفتن صدقه، خودش را خوار و خفيف نمى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465