کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

هر كه يك وجب به من نزديك شود، يك گز به او نزديك مى شوم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند مى فرمايد: ··· هر كه يك وجب به من نزديك شود، يك گز به او نزديك مى شوم و هر كه يك گز به من نزديك شود، يك رَش (فاصله دو دست وقتى كه از هم باز شوند) به او نزديك مى شوم و هر كه به سوى من قدم زنان بيايد، به سويش شتابان مى روم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرمود: ··· هر كه يك وجب به من نزديك شود، يك گز به او نزديك مى شوم و هر كه يك گز به من نزديك شود، يك رَش به او نزديك مى شوم و هر گاه قدم زنان سوى من بيايد، من دوان دوان سويش مى روم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه يك وجب به خداوند عزّ و جلّ نزديك شود، خداوند يك گز به او نزديك شود و هر كه يك گز به او نزديك شود، خدا يك رَش به او نزديك گردد و هر كه قدم زنان به سوى خداوند عزّ و جلّ برود خداوند دوان دوان به سوى او رود. حال آن كه خدا برتر و بلند مرتبه تر است، حال آن كه خدا برتر و بلند مرتبه تر است، حال آن كه خدا برتر و بلند مرتبه تر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال فرمود: اى فرزند آدم! براى آمدن نزد من از جا برخيز، سوى تو مى آيم. به سوى من قدم زنان بيا من، دوان دوان سويت مى آيم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر شما به خدا رو كنيد، به شما رو مى شود و اگر از او رو برگردانيد، از شما رو برگردانده مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465