عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آموختن قرآن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : قرآن سفره ضيافت خداست. پس تا مى توانيد از ضيافت او فراگيريد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر زندگى نيكبختان و مُردن شهيدان و نجات در روز حسرت و داشتن سايه در روز سوزان و هدايت در روز گمراهى را مى خواهيد، قرآن را ياد بگيريد؛ زيرا كه قرآن، سخن خداوند مهربان و مايه حفظ از شيطان و سنگينى ترازو[ى اعمال] است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى معاذ! اگر زندگى سعادتمندان را مى خواهى و مُردن شهيدان را و نجات در روز محشر را و امنيت در روز ترس را و روشنايى در روز تاريكيها را و سايه در روز سوزان را و سيرابى در روز تشنگى را و سنگينى در روز سبكى [ترازوى اعمال] را و هدايت در روز گمراهى را، پس قرآن را نيك بياموز؛ زيرا كه آن ياد خداوند رحمان است و نگهدارنده از شيطان و مايه سنگينى ترازوى اعمال .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين شما، كسى است كه قرآن را فرا گيرد و [به ديگران ]آموزش دهد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين شما، كسى است كه قرآن را بخواند و خواندن آن را به ديگران ياد دهد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كسى كه قرآن مى داند، گفته مى شود: بخوان و بالا رو و با ترتيل بخوان، همچنان كه در دنيا با ترتيل مى خواندى؛ زيرا منزلت و جايگاه تو در آخرين آيه اى است كه مى خوانده اى.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه قرآن مى داند، چون وارد بهشت شود به او مى گويند: «بخوان و بالا رو» و او مى خواند و با هر آيه اى يك درجه [در بهشت ]صعود مى كند، تا آن كه آخرين آيه اى را كه از قرآن مى داند مى خواند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر شما باد آموختن قرآن و بسيار خواندن آن.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : قرآن را بياموزيد، كه آن نيكوترين سخن است. در آن انديشه كنيد، كه آن بهار دلهاست. از نورش شفا جوييد، كه آن شفابخش سينه هاست و نيكو [و با دقّت ]بخوانيدش؛ زيرا كه آن سودمندترين داستان (تاريخ) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ هنگام شنيدن صداى ياران خود در مسجد كه به خواندن قرآن بلند بود ـ فرمود : خوشا به حالشان، اينان محبوبترين مردم نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله بودند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : سزاوار است كه مؤمن پيش از آن كه بميرد، قرآن را بياموزد يا در حال آموختن آن بميرد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كس از دوستان و شيعيان ما كه بميرد و قرآن را خوب بلد نباشد، در قبرش قرآن به او آموخته شود تا خداوند به سبب آن درجه اش را بالا برد؛ زيرا درجات بهشت به اندازه شمار آيات قرآن است. پس به قرآن خوان گفته شود: بخوان و بالا رو.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛
در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454