عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خوشا بر فقيران !

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى گروه فقيران! خداوند براى من پسنديده است كه به محفلهاى شما تأسى جويم؛ زيرا فرموده است: «و با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى خوانند [و ]خشنودى او را مى خواهند، شكيبايى پيشه كن»؛ چرا كه محفلهاى شما، محفلهاى پيامبرانِ پيش از روزگار شماست.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به فقرا كه پرسيدند: وقتى در بازار انواع ميوه ها را مى بينيم و دلمان هوس مى كند اما پولى نداريم كه بخريم، آيا اجرى داريم؟ ـ فرمود : مگر اجر، در چيزى جز اين است؟!

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشا به حال مستمندان شكيبا. آنهايند كسانى كه ملكوت آسمانها و زمين را مى بينند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى گروه فقيران! از خداوند قلباً راضى باشيد، تا به پاداش فقر خود برسيد ، و گرنه نمى رسيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى گروه مستمندان! رضايت خاطر داشته باشيد و دلهايتان را از خدا خشنود سازيد، تا خداوند عزّ و جلّ براى فقرتان شما را پاداش دهد.

پرینت احادیث

كنز العمّال ـ به نقل از ابوذر ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به من فرمود : جُعَيل را چگونه مى بينى؟ عرض كردم: مستمندى است، مانند ديگر همتايان خود. فرمود: فلانى را چگونه مى بينى؟ عرض كردم: بزرگى از بزرگان مردم. فرمود: جُعيل يك دنيا از او بهتر است! عرض كردم: اى رسول خدا! اين فلان، چنين وضعى دارد و شما با او چنان رفتارى مى كنيد! فرمود: او رئيس قوم خود است و من براى دلجويى آنها اين كار را مى كنم.

پرینت احادیث

كنز العمّال ـ به نقل از اُمية بن خالد بن أبو العيص ـ : پيامبر صلى الله عليه و آله به كمك مسلمانان تهيدست، فتح و پيروزى به دست مى آورْد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبران ـ فرمود : اگر مى خواهى به عنوان دومين نمونه [از زهد انبياء ]از موسى كليم اللّه عليه السلام ياد مى كنم كه مى فرمايد: «پروردگارا! من به آن خيرى كه برايم فرو فرستى نيازمندم»؛ به خدا سوگند كه او از خداوند جز نانى كه بخورد، چيزى نخواست.

پرینت احادیث

بحار الأنوار ـ به نقل از عبد اللّه بن سنان ـ : امام صادق عليه السلام فرمود : گرامى ترين حالت بنده نزد خدا، وقتى است كه درهمى بجويد و به دست نياورد. عبد اللّه بن سنان مى گويد: زمانى كه امام صادق عليه السلام اين سخن را فرمود، من يكصد هزار [درهم ]داشتم ولى امروز يك درهم نيز ندارم.

پرینت احادیث

بحار الأنوار ـ به نقل از محمّد خزّاز ـ : امام صادق عليه السلام به من فرمود : آيا به بازار نمى روى؟ آيا ميوه هايى كه به فروش مى رسد و چيزهاى ديگرى كه دلت هوس آنها را مى كند نمى بينى؟ عرض كردم: چرا. فرمود: بدان كه در برابر هر چيزى كه مى بينى اما از عهده خريد آن بر نمى آيى، برايت حسنه اى است.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419