عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خوشا بر فقيران !

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى گروه فقيران! خداوند براى من پسنديده است كه به محفلهاى شما تأسى جويم؛ زيرا فرموده است: «و با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى خوانند [و ]خشنودى او را مى خواهند، شكيبايى پيشه كن»؛ چرا كه محفلهاى شما، محفلهاى پيامبرانِ پيش از روزگار شماست.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به فقرا كه پرسيدند: وقتى در بازار انواع ميوه ها را مى بينيم و دلمان هوس مى كند اما پولى نداريم كه بخريم، آيا اجرى داريم؟ ـ فرمود : مگر اجر، در چيزى جز اين است؟!

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشا به حال مستمندان شكيبا. آنهايند كسانى كه ملكوت آسمانها و زمين را مى بينند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى گروه فقيران! از خداوند قلباً راضى باشيد، تا به پاداش فقر خود برسيد ، و گرنه نمى رسيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى گروه مستمندان! رضايت خاطر داشته باشيد و دلهايتان را از خدا خشنود سازيد، تا خداوند عزّ و جلّ براى فقرتان شما را پاداش دهد.

پرینت احادیث

كنز العمّال ـ به نقل از ابوذر ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به من فرمود : جُعَيل را چگونه مى بينى؟ عرض كردم: مستمندى است، مانند ديگر همتايان خود. فرمود: فلانى را چگونه مى بينى؟ عرض كردم: بزرگى از بزرگان مردم. فرمود: جُعيل يك دنيا از او بهتر است! عرض كردم: اى رسول خدا! اين فلان، چنين وضعى دارد و شما با او چنان رفتارى مى كنيد! فرمود: او رئيس قوم خود است و من براى دلجويى آنها اين كار را مى كنم.

پرینت احادیث

كنز العمّال ـ به نقل از اُمية بن خالد بن أبو العيص ـ : پيامبر صلى الله عليه و آله به كمك مسلمانان تهيدست، فتح و پيروزى به دست مى آورْد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبران ـ فرمود : اگر مى خواهى به عنوان دومين نمونه [از زهد انبياء ]از موسى كليم اللّه عليه السلام ياد مى كنم كه مى فرمايد: «پروردگارا! من به آن خيرى كه برايم فرو فرستى نيازمندم»؛ به خدا سوگند كه او از خداوند جز نانى كه بخورد، چيزى نخواست.

پرینت احادیث

بحار الأنوار ـ به نقل از عبد اللّه بن سنان ـ : امام صادق عليه السلام فرمود : گرامى ترين حالت بنده نزد خدا، وقتى است كه درهمى بجويد و به دست نياورد. عبد اللّه بن سنان مى گويد: زمانى كه امام صادق عليه السلام اين سخن را فرمود، من يكصد هزار [درهم ]داشتم ولى امروز يك درهم نيز ندارم.

پرینت احادیث

بحار الأنوار ـ به نقل از محمّد خزّاز ـ : امام صادق عليه السلام به من فرمود : آيا به بازار نمى روى؟ آيا ميوه هايى كه به فروش مى رسد و چيزهاى ديگرى كه دلت هوس آنها را مى كند نمى بينى؟ عرض كردم: چرا. فرمود: بدان كه در برابر هر چيزى كه مى بينى اما از عهده خريد آن بر نمى آيى، برايت حسنه اى است.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛
در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454