عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فقرا ، شهرياران بهشتند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقرا شهرياران اهل بهشتند. مردم همگى مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقيران است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : درهاى بهشت به روى فقرا باز است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به بهشت سرى زدم، ديدم بيشتر مردم آن فقيرانند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به ابوذر كه پرسيد: آيا آنان كه از خدا ترسان و در برابر او خاشع و فروتنند و بسيار ياد خدا مى كنند، زودتر از ديگر مردمان به بهشت مى روند؟ ـ فرمود: نه، بلكه مؤمنان فقيرند كه مى آيند و از روى شانه هاى مردم ردّ مى شوند [و به بهشت مى روند].

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه بميرد و درهم و دينارى از خود بر جاى نگذارد، توانگرتر از او كسى وارد بهشت نشود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مهاجران فقير! بشارتتان باد! به روشنايى كامل در روز رستاخيز. شما نصف روز پيش از توانگران به بهشت مى رويد، كه آن [ نيم روز برابر] پانصد سال است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقراى مسلمان نيم روز ـ كه پانصد سال است ـ جلوتر از توانگرانشان به بهشت وارد مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شهرياران دنيا و آخرت، فقيران خرسند هستند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : فقراى مسلمان چهل خريف .حديث پيش از توانگرانشان در باغهاى بهشت مى خرامند ··· سپس فرمود ـ : در اين باره برايت مثلى بزنم. حكايت اين دو دسته ، حكايت دو كشتى است كه بر يك عوارض گير بگذرند و او به يكى از آن دو بنگرد و چيزى در آن نبيند و گويد: آزادش گذاريد كه برود و به ديگرى بنگرد و آن را پُر از بار بيند. پس گويد: نگهش داريد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : آخرين پيامبرى كه وارد بهشت مى شود، سليمان است و اين به سبب دنيايى است كه به او داده شد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454