عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تحقير فقير

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مرد يا زن مؤمنى را به سبب تهيدستى يا اندك بودن مال و داراييش خوار شمارد يا تحقير كند، خداوند متعال در روز قيامت او را [بدين كار زشتش ] شهره و سپس رسوايش سازد.

پرینت احادیث

بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بدانيد كه هر كس مسلمان فقيرى را خفيف شمارد، حقّ خدا را خفيف شمرده است و خداوند در روز قيامت او را خفيف كند، مگر اين كه توبه نمايد
و فرمود: هر كس مسلمان فقيرى را گرامى دارد، روز قيامت در حالى خدا را ديدار كند كه از او راضى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران تهيدست خود را تحقير نكنيد ؛ زيرا هر كس مؤمنى را حقير شمارد، خداوند عزّ و جلّ ميان آن دو در بهشت جمع نكند، مگر اين كه توبه نمايد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : خداوند متعال به موسى عليه السلام فرمود: اى موسى ! فقير را خوار مشمار و به حال توانگر، به سبب اندك چيزى كه دارد، غبطه مخور.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كس مؤمن مستمندى را تحقير كند، خداوند همواره به او با ديده حقارت و خشم بنگرد تا اين كه از نظر تحقيرآميز خود نسبت به آن مؤمن دست بردارد.

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : هر كس با مسلمانى فقير رو به رو شود و به او سلامى متفاوت با سلامى كند كه به ثروتمند مى كند، روز قيامت خداوند عزّ و جلّ را ديدار كند در حالى كه خدا از او در خشم است.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454