کتابخانه احادیث شیعه

تحقير فقير

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مرد يا زن مؤمنى را به سبب تهيدستى يا اندك بودن مال و داراييش خوار شمارد يا تحقير كند، خداوند متعال در روز قيامت او را [بدين كار زشتش ] شهره و سپس رسوايش سازد.
نمایش منبع
بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بدانيد كه هر كس مسلمان فقيرى را خفيف شمارد، حقّ خدا را خفيف شمرده است و خداوند در روز قيامت او را خفيف كند، مگر اين كه توبه نمايد
و فرمود: هر كس مسلمان فقيرى را گرامى دارد، روز قيامت در حالى خدا را ديدار كند كه از او راضى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران تهيدست خود را تحقير نكنيد ؛ زيرا هر كس مؤمنى را حقير شمارد، خداوند عزّ و جلّ ميان آن دو در بهشت جمع نكند، مگر اين كه توبه نمايد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند متعال به موسى عليه السلام فرمود: اى موسى ! فقير را خوار مشمار و به حال توانگر، به سبب اندك چيزى كه دارد، غبطه مخور.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس مؤمن مستمندى را تحقير كند، خداوند همواره به او با ديده حقارت و خشم بنگرد تا اين كه از نظر تحقيرآميز خود نسبت به آن مؤمن دست بردارد.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هر كس با مسلمانى فقير رو به رو شود و به او سلامى متفاوت با سلامى كند كه به ثروتمند مى كند، روز قيامت خداوند عزّ و جلّ را ديدار كند در حالى كه خدا از او در خشم است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي بِالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ؛

بر هر دلى كه به شهوت‏ها آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمان‏ها گردش كند.

تنبيه الخواطر: ج2، ص122

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462