کتابخانه احادیث شیعه

تحقير فقير

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس مرد يا زن مؤمنى را به سبب تهيدستى يا اندك بودن مال و داراييش خوار شمارد يا تحقير كند، خداوند متعال در روز قيامت او را [بدين كار زشتش ] شهره و سپس رسوايش سازد.
نمایش منبع
بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بدانيد كه هر كس مسلمان فقيرى را خفيف شمارد، حقّ خدا را خفيف شمرده است و خداوند در روز قيامت او را خفيف كند، مگر اين كه توبه نمايد
و فرمود: هر كس مسلمان فقيرى را گرامى دارد، روز قيامت در حالى خدا را ديدار كند كه از او راضى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران تهيدست خود را تحقير نكنيد ؛ زيرا هر كس مؤمنى را حقير شمارد، خداوند عزّ و جلّ ميان آن دو در بهشت جمع نكند، مگر اين كه توبه نمايد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند متعال به موسى عليه السلام فرمود: اى موسى ! فقير را خوار مشمار و به حال توانگر، به سبب اندك چيزى كه دارد، غبطه مخور.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس مؤمن مستمندى را تحقير كند، خداوند همواره به او با ديده حقارت و خشم بنگرد تا اين كه از نظر تحقيرآميز خود نسبت به آن مؤمن دست بردارد.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هر كس با مسلمانى فقير رو به رو شود و به او سلامى متفاوت با سلامى كند كه به ثروتمند مى كند، روز قيامت خداوند عزّ و جلّ را ديدار كند در حالى كه خدا از او در خشم است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام محمد باقر علیه السلام :

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا اسْتِعْفافاً عَنِ النّاسِ، وَ سَعْياً عَلى أهْلِهِ، وَ تَعَطُّفاً عَلى جارِهِ، لَقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

هركس دنيا را به جهت يكى از اين سه حالت طلب كند: بى نيازى از مردم؛ آسايش و رفاه خانواده و عائله اش؛ كمك و رسيدگى به همسايه اش؛ روز قيامت در حالتى محشور مى گردد و به ملاقات خداوند متعال نايل مى شود كه صورتش همچون ماه شب چهارده، نورانى است.

وسائل الشّيعة: ج 17، ص 21، ح 5

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454