کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

روايات نشان دهنده برترى فقر بر توانگرى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس فقر برايش دوست داشتنى تر از توانگرى باشد ، اگر عبادت كنندگانِ دو حرم [= مكّه و مدينه ]فراوان بكوشند تا آن چه را به وى عطا شده ، درك كنند ، نمى توانند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند با هيچ چيز همچون عقل عبادت نمى شود ؛ و عقل انسان كمال نمى پذيرد ، مگر آن كه ده ويژگى در او باشد : . . . فقر برايش دوست داشتنى تر از توانگرى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى مؤمن ، فقر بهتر از توانگرى است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقر آرامش است و مال دارى ، كيفر .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دو چيزند كه فرزند آدم ، آن ها را خوش نمى دارد : از مرگ بيزار است ، حال آن كه مرگ مؤمن را از فتنه مى رهاند ؛ و تنگدستى را دوست نمى دارد ، حال آن كه تنگدستى سبب مى شود حسابرسى [روز رستاخيز ]آسان تر گردد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقر دو گونه است ؛ فقر دنيا و فقر آخرت . فقر دنيا مايه توانگرى آخرت است و توانگرى دنيا مايه فقر آخرت ؛ و اين ، نابودى است .
نمایش منبع
المستدرك على الصحيحين از بلال: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «اى بلال! در حالى كه فقيرى ، با خدا ديدار كن ، نه با توانگرى»
گفتم: «اى پيامبر خدا! چگونه چنين كنم؟» فرمود : «هر گاه روزى داده شدى ، آن را نگهدارى مكن ؛ و هر گاه از تو چيزى خواسته شد ، از بخشش خوددارى مَوَرز»
گفتم: «اى پيامبر خدا! اين چگونه ممكن است؟» فرمود : «سخن همين است ؛ و گر نه دچار آتش خواهى شد» .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند به موسى بن عمران عليه السلام وحى فرستاد: «اى موسى! به پاره نان جوينى كه با آن از گرسنگى رها شوى ، خرسند باش ؛ و به تكّه جامه اى كه عورت تو را بپوشاند ، رضايت ده ؛ و بر مصيبت ها شكيبا باش . پس هر گاه ديدى كه دنيا به تو روى آورده ، بگو : "هر آينه از آن خداييم و به سويش بازگشت كنانيم ؛ اين كيفرى است كه در دنيا پيش افتاده است" ؛ و هر گاه ديدى كه دنيا از تو روى برگردانده و فقر به تو روى نهاده ، بگو: «خوش آمدى اى نشانه شايستگان» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در سخن گويى خدا با موسى عليه السلام آمده است: «اى موسى! هر گاه فقر را ديدى كه به تو روى نهاده ، بگو: "خوش آمدى اى نشانه شايستگان" ؛ و هر گاه توانگرى را روى كُنان ديدى ، بگو : "گناهى است كه كيفرش زود افتاده" .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيان فقر ، ستوده تر از سرمستىِ توانگرى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به وى ـ :تو را نشانه اين كه فقر از توانگرى ،
و اندكْ مال از ثروتمند برتر است ، آن است كه:

ديده اى آفريده اى را كه در حال توانگرى، خداى را نا فرمانى مى كند؛
امّا نديده اى كسى را كه فقير باشد و عصيانِ خدا پيشه كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454