عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

برترين فضيلت ها

امام على عليه السلام : برترين فضيلتها، پيوند زدن با كسى است كه پيوند بُريده و اُنس گرفتن با كسى كه رميده و گرفتن دست كسى كه لغزيده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف، برترين فضيلتهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين فضيلت ها برآوردن آرزوها[ى مردم ]است (بخشيدن آن چيزهايى كه خود انسان به آنها علاقه دارد) و كمك كردن به درخواست كننده [كمك ]و ميانه روى در برآوردن خواهشهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نگه داشتن زبان و بذل احسان، از برترين فضايل انسان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ فضيلتى والاتر از احسان نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ منقبتى برتر از احسان نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى را كه دوستت دارد ، گرامى دار و از دشمنت گذشت كن، تا فضيلت تو كامل شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدى را به خوبى پاداش دادن و پوشاندن گناهان با بخشش و گذشت، از بهترين فضيلت ها و برترين خصلتهاى پسنديده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از برترين فضيلت ها، بذل احسان و پراكندن نيكى است.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454