عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه موجب فضيلت و برترى انسان است

امام على عليه السلام : برترى به حسن كمال و كردارهاى والاست، نه به بسيارى مال و بزرگى كارها (منصبها).

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر چيزى را برترى و فضيلتى است و برترى كريمان نيكى كردن به مردان (بزرگان) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه ايثار كند شايسته عنوان فضيلت و برترى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آدمى را همين فضيلت بس كه خودش را ناقص شمارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اعمال نيكو كارانه، از فضايل انسان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترى مرتبه مهتران، به نيكويى عبادت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فضيلت اين است كه هرگاه قدرت [بر انتقام ]يافتى گذشت كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فضيلت (برترى) با نيكوكارى همراه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كمال فضايل [به] شرافتِ خوى و خصلتهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه به تو درودى گفته شد، با درودى بهتر از آن پاسخ ده و هرگاه احسانى به تو شد ، با احسانى برتر از آن جبرانش كن و با اين همه برترى از آنِ آغازگر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خودتان را با در پيش گرفتن فضيلت و خوددارى از ستم و تعدى و عمل به حق و انصاف به خرج دادن و دورى از فساد و آباد كردن معاد، بياراييد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پرهيزگاران در دنيا اهل فضايلند: گفتارشان بر پايه راستى و درستى است و پوشاكشان (رفتارشان) بر پايه ميانه روى.

پرینت احادیث 

امام جواد عليه ‏السلام :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛
كسى كه عمّه‏ ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2 ،ص376

قم و حضرت معصومه سلام الله علیها

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454