کتابخانه احادیث شیعه

ترغيب به انجام فرايض

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به فرايض خدا عمل كن، تا از پرهيزگارترين مردم باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : [بر شما باد] فرايض! فرايض! آنها را براى خدا ادا كنيد تا شما را به بهشت رسانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خدا سوگند كه شك نمودار شده و يقين تباه گشته است، تا آن جا كه آنچه [از رزق ]براى شما تضمين شده گويى [به دست آوردنش ]بر شما واجب آمده است و آنچه [از واجبات ]بر شما واجب گشته گويى از شما ساقط شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند فرايضى را بر شما واجب گردانيده؛ پس آنها را فرو مگذاريد . و حدود و مرزهايى براى شما مشخص كرده؛ پس از آنها تجاوز مكنيد . و شما را از چيزهايى باز داشته است؛ پس حرمت آنها را مشكنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنچه را خداوند بر شما فرض كرده است، وجهه همّت خويش قرار دهيد و براى اداى حقّ او كه از شما خواسته است از او توفيق و كمك طلبيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نفس خود را با لطايف الحيل به عبادت وادار و با آن مدارا كن و به آن زور مگو و به هنگام آرامش و نشاطش به عبادت پرداز، مگر در آن چيزهايى كه بر تو فرض شده است كه در اين موارد بايد آنها را به جاى آورى و به موقع ادا كنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه اى به اسود بن قطبه سپهسالار حلوان ـ نوشت : و نفس خويش را در راه آنچه خدا بر تو فرض كرده است، به اميد پاداش و ترس از كيفر او، به تسليم و خضوع وادار.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشا به حال آن كس كه فريضه (وظيفه) خود در برابر پروردگارش را ادا كند و در دشواريها صبر كند و در شبْ خواب را از ديدگانش دور گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عبادتى چون انجام فرايض نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نفْس خود را در فرمانبردارىِ خدا، با شكيبايى بر انجام فرايض و سختى كشيدن در بر پا داشتن مستحبات و وظايف، بيازماى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در فرمان حكومت مصر به مالك اشتر ـ نوشت : بايد در ميان كارهاى خاصّى كه به وسيله آنها نيّت را براى خدا خالص مى گردانى، بر پا داشتن فرايض او باشد كه مخصوص خداوند است. پس، در شب و روزِ خود بهره اى از بدن خود را براى خدا قرار بده و اين فرايض را كه با آنها به خدا نزديك مى شوى به طور كامل و بى هيچ عيب و نقصى ادا كن، اگر چه [در اين راه] تنت بفرسايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با انجام دادن آنچه خدا از حقّ خويش بر شما واجب كرده و وظايفى كه براى شما بيان فرموده است، به سوى خدا رهسپار شويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دريغا از آن برادران من كه قرآن را خواندند و آن را نيك به كار بستند و در فرايض تدبّر كردند و آنها را بر پا داشتند. سنّت [پيامبر] را زنده ساختند و بدعت را ميراندند.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ چون از روى كرم و رحمت خود فرايض را بر شما واجب ساخت نه بدان سبب بود كه به شما نياز داشت، بلكه از سر مهر و رحمت آن خداوند يگانه به شما بود، تا ناپاك را از پاك جدا سازد و آنچه را در سينه هاى شماست، بيازمايد و آنچه را در دلهاى شماست، ناب و خالص گرداند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : هر كس به آنچه خداوند بر او فرض كرده است عمل كند، او از بهترين مردمان است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ الصّادقُ عليه السلام ـ في قولِهِ تعالى : «اِصْبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوا» .حديث ـ : اِصبِرُوا علَى الفَرائضِ ، و صابِرُوا علَى المَصائبِ ، و رابِطُوا علَى الأئمّةِ عليهم السلام .حديث
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «شكيبايى ورزيد و ايستادگى كنيد و مرابطه داشته باشيد» ـ فرمود : در انجام فرايض شكيبا باشيد و در برابر مصيبتها ايستادگى كنيد و با امامان عليهم السلام پيوند برقرار كنيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى فرموده است: بنده ام به چيزى محبوبتر از آنچه بر او فرض كرده ام خود را محبوب من نكرده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465