کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

برحذر داشتن از تلف كردن فرصت ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس كه درى از خير به رويش گشوده شود، بايد آن را غنيمت شمرد؛ زيرا كه نمى داند آن در چه وقت به رويش بسته مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از كف نهادن فرصتها، اندوهها آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دست دادن فرصت، مايه اندوه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس فرصت را از زمانش به تأخير اندازد، مطمئن باشد كه آن را از دست مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه فرصت دست داد، آن را شكار كن؛ زيرا تلف كردن فرصت مايه اندوه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرصت را درياب، پيش از آن كه به اندوه تبديل شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخت ترين اندوهها، از دست رفتن فرصتهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين انديشه، آن است كه فرصتها را از دست ندهد و اندوهها در پى نياورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فرصتها را ناگهان غافلگير كند، از اندوهها در امان باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فرصت را غنيمت شمرد، از اندوه در امان باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكيبايى بر درد و رنج، به دست يافتن بر فرصت مى انجامد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كارها، گروگان زمانهاى خود هستند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شتافتن [در كارى] پيش از آن كه فرصت دست دهد و درنگ و كندى پس از دست دادن فرصت، نشانه نادانى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : به هر كس فرصتى دست دهد و او به انتظار دست دادن فرصت كامل آن را تأخير اندازد، روزگار همان فرصت را نيز از او بربايد؛ زيرا كار ايّام، ربودن است و شيوه زمان، از دست رفتن.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461