کتابخانه احادیث شیعه

روشن بينى

الميزان في تفسير القرآن : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بترسيد از درون بينى مؤمن! زيرا كه او با نور خدا مى بيند. حضرت سپس آيه «به يقين در اين براى نشانه شناسان نشانه هاست» را تلاوت كرد و فرمود: يعنى افراد با فراست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بترسيد از فراست مؤمن! زيرا او با نور خداوند عزّ و جلّ مى بيند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از فراست مؤمن بر حذر باشيد! زيرا او با نور خدا مى بيند و با توفيق خدا سخن مى گويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از [حدس و] گمانهاى مؤمنان بترسيد؛ زيرا خداوند متعال حق را در زبانهاى آنان قرار داده است.
نمایش منبع
الميزان في تفسير القرآن: امام باقر عليه السلام فرمود : هيچ آفريده اى نيست مگر اين كه بر پيشانى او مؤمن يا كافر نوشته شده است . و اين از شما پوشيده است اما از امامان آل محمّد پوشيده نيست. از همين رو هر كس بر ايشان وارد شود بدانند كه او مؤمن است يا كافر. حضرت سپس اين آيه را خواند: «به يقين در اين براى نشانه شناسان نشانه هاست». اين نشانه شناسان، همين امامان آل محمّدند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «به يقين در اين [كيفر ]براى نشانه شناسان نشانه هاست» ـ فرمود : منظور افراد با فراست است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آن گاه كه قائم آل محمّد قيام كند، به شيوه داورى داود ميان مردم داورى كند و نيازى به گواه نداشته باشد. خداوند متعال به او الهام مى فرمايد و لذا بر اساس علم خود قضاوت مى كند و هر قومى را از آنچه نهان داشته اند خبر مى دهد و دوست و دشمن خود را از قيافه آنها مى شناسد. خداوند سبحان مى فرمايد: «به يقين در اين براى نشانه شناسان نشانه هاست».
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : همانا در امام نشانه اى است براى نشانه شناسان و اوست ايستاده بر سر راه (نشانه اى براى راهنمايى)، با نور خدا مى نگرد و از جانب خدا سخن مى گويد و هيچ چيز از آنچه بخواهد، بر او پوشيده نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در جواب معاوية بن عمّار از تفسير جمله: «مؤمن با نور خدا مى نگرد» ـ فرمود : اى معاويه! خداوند مؤمن را از نور خود آفريد و آنان را در رحمت خود غوطه ور كرد و آن روز كه خود را به مؤمن شناساند، نسبت به ولايت ما و معرفت خودش از مؤمنان پيمان گرفت؛ بنا بر اين، مؤمن برادر پدرى و مادرى مؤمن است، پدرش نور است و مادرش رحمت و او با آن نورى كه از آن آفريده شده است، مى نگرد.
نمایش منبع
معانى الأخبار ـ به نقل از محمد بن حرب هلالى ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم: اى پسر رسول خدا! در ذهنم سؤالى هست كه مى خواهم از شما بپرسم . حضرت فرمود : اگر مى خواهى مى توانم پيش از آن كه بپرسى به تو بگويم چه سؤالى دارى و اگر هم مى خواهى خودت بپرس. هلالى مى گويد: عرض كردم: اى پسر رسول خدا! پيش از آن كه سؤال كنم، از كجا مى دانيد در ذهن من چه سؤالى است؟ حضرت فرمود: با نشانه شناسى و درون بينى . مگر نشنيده اى اين سخن خداوند عزّ و جلّ را كه: «همانا در اين براى نشانه شناسان نشانه هاست» و اين سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله را كه: از درون بينى مؤمن بترسيد؛ زيرا كه او با نور خداوند عزّ و جلّ مى بيند ؟
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از سليمان جعفرى ـ : نزد امام كاظم عليه السلام بودم و ايشان فرمود : اى سليمان! بترس از درون بينى مؤمن؛ زيرا او با نور خدا مى نگرد. من چيزى نگفتم تا اين كه خلوتى دست داد و عرض كردم: فدايت شوم، از شما شنيدم كه مى فرماييد: بترس از درون بينى مؤمن؛ زيرا او با نور خدا مى نگرد؟ فرمود: آرى، اى سليمان. خداوند مؤمنان را از نور خود آفريد و آنان را در رحمت خود غوطه ور كرد و از آنان نسبت به ولايت ما پيمان گرفت و مؤمن برادر پدرى و مادرى مؤمن است. پدرش نور است و مادرش رحمت. و او با آن نورى كه از آن آفريده شده است، مى نگرد .حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام :

ما جَفَّتِ الدُّموعُ إلّا لقَسوةِ القلوبِ، و ما قَسَتِ القلوبُ إلّا لِكَثْرةِ الذُّنوبِ

چشمها نخشكيد مگر بر اثر سخت دلى و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زياد

بحار الأنوار : ج60 ،ص73، ح354

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3486