کتابخانه احادیث شیعه

سختى و آسانى قرين همند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره آيه «آيا براى تو سينه ات را نگشاده ايم؟» ـ فرمود: هرگز يك سختى برد و آسانى چيره نمى گردد: «همانا با دشوارى آسانى است. آرى، با دشوارى آسانى است».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر سختى بيايد و وارد اين لانه شود آسانى مى آيد و بر آن وارد مى شود و بيرونش مى كند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات كنز العمّال عن رسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ـ في قولِهِ تعالى : «أ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك» .حديث ـ : لَو كانَ العُسرُ في جُحرٍ لَدَخَلَ علَيهِ اليُسرُ حتّى يُخرِجَهُ ، ثُمّ قَرَأ : «إنَّ مَعَ العُسرِ يُسرا» .حديث
كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره آيه «آيا براى تو سينه ات را نگشاده ايم؟» فرمود : اگر دشوارى در لانه اى باشد، آسانى نزد او مى رود تا بيرونش آورد. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «همانا با سختى آسانى است».
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه نزديك است آسودگى به رنج و خستگى!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه نزديك است خوش بختيها به بدبختيها!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر غم و اندوهى را، گشايشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى هر تنگنايى ، برونشوى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انتظار گشايش، يكى از دو آسايش است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465