کتابخانه احادیث شیعه

فخر فروشى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شيطان سرمه اى دارد و ليسك و انفيه اى . سرمه اش چُرت است و ليسكش دروغ و انفيه اش فخر فروشى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند به من وحى فرمود كه فروتن باشيد، تا كسى بر كسى فخر نفروشد و كسى به كسى تجاوز و زورگويى نكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دو چيز مردم را نابود كرده است : ترس از نادارى، و فخر جويى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فخر فروشى، از بى مقدارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفتِ رياست، فخر فروشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حماقتى بزرگتر از فخر فروشى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فخر فروشى را كنار بگذار و تكبر را فرو نِه و به ياد قبرت باش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را چه به دنيا؟ كه كالايش رو به سر آمدن دارد و افتخاراتش رو به تباهى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس براى فخر فروشى كارى كند، خداوند در روز قيامت او را سياه محشور گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در صفات مؤمن ـ فرمود : به خوبيها گوش مى سپارد تا بدانها عمل كند و از خوبيها سخن نمى گويد تا بر ديگران فخر فروشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف شيطان ـ فرمود : به خلقت خود [از آتش] بر آدم فخر فروخت و به خاطر منشأ خود عليه او عصبيّت به خرج داد··· سوگند به خدا كه او بر اصل و ريشه شما فخر فروخت و از حسب و نسب شما عيب گويى كرد.. زنهار، زنهار، به خدا پناه بريد از تكبّر و عصبيّت و فخر فروشيهاى جاهليّت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از پست ترين حالات زمام داران نزد مردمان نيك، اين است كه گمان رود دوستدار فخر و خود ستايى گشته اند و كردارشان بر تكبر حمل شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! امواج فتنه ها را باكشتيهاى نجات بشكافيد و از راه مخالفت و ناسازگارى برگرديد و تاجهاى فخر فروشى به يكديگر را، از سر برداريد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعاى مكارم الاخلاق ـ گفت : خويهاى والا را به من ارزانى دار و از فخر فروشى مصونم بدار.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465