کتابخانه احادیث شیعه

انواع فتنه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا دارايى انسان مايه آزمايش است و زن و فرزند او نيز وسيله امتحان مى باشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز دلربا و فتنه گر است : موى زيبا، رخسار زيبا و صداى خوش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى هر امّتى آزمايشى است و وسيله آزمايش امّت من، دارايى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : راستى كه من از فتنه خوشى براى شما بيمناكترم تا فتنه سختى. شما به فتنه سختى درافتاديد و صبر كرديد، اما دنيا شيرين و فريباست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فتنه ها سه چيزند : زنْ دوستى ، كه شمشير شيطان است و شرابخوارى كه دام شيطان است و عشق به درهم و دينار كه تير شيطان است. كسى كه عشق به زنان داشته باشد، از زندگيش بهره مند نشود و كسى كه مشروبات را دوست داشته باشد، بهشت بر او حرام گردد و كسى كه عشق به درهم و دينار داشته باشد، بنده دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف عيسى عليه السلام ـ فرمود : نه همسرى داشت كه او را به فتنه (گرفتارى) درافكند، نه فرزندى كه غمگينش سازد و نه مالى كه او را به خود مشغول [و از خدا غافل ]گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوندا! آبرويم را با توانگرى نگه دار و حيثيّتم را با تنگدستى از ميان مبر، كه از روزى خواهان تو روزى طلبم و از آفريدگان بد كردارت ترحّم خواهم و به ستايش از كسى كه به من چيزى مى دهد، گرفتار و مبتلا شوم و به بدگويى از كسى كه به من چيزى ندهد، دچار گردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به مردى به نام حَرْب كه در ركاب آن حضرت پياده مى رفت ـ فرمود: برگرد؛ زيرا پياده آمدن كسى چون تو در ركاب كسى چون من باعث فتنه و غرور والى و مايه خوارى مؤمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا شيطان راههاى خود را براى شما آسان و هموار مى گرداند و مى خواهد گره هاى دين شما را يكى يكى بگشايد و به جاى اتحاد، پراكندگى به شما دهد و بر اثر پراكندگى فتنه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا افرادى كه بر اثر ستايش مردم از آنان، به فتنه درافتاده اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پس، خشم و خشنودى خدا را به مال و فرزند مپنداريد؛ كه اين ناشى از جهل و نادانى به موارد آزمايش و امتحان در توانگرى و توانمندى است··· .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترين خلق نزد خدا دو نفرند: يكى آن كه خداوند او را به خودش وا گذاشته است. چنين كسى از راه راست منحرف مى شود و شيفته گفتارِ بدعت آميز و دعوتِ گمراه كننده است و از اين رو، مايه فتنه و گمراهى كسى است كه فريفته او مى شود··· .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454