عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

انواع فتنه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا دارايى انسان مايه آزمايش است و زن و فرزند او نيز وسيله امتحان مى باشند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز دلربا و فتنه گر است : موى زيبا، رخسار زيبا و صداى خوش.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى هر امّتى آزمايشى است و وسيله آزمايش امّت من، دارايى است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : راستى كه من از فتنه خوشى براى شما بيمناكترم تا فتنه سختى. شما به فتنه سختى درافتاديد و صبر كرديد، اما دنيا شيرين و فريباست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فتنه ها سه چيزند : زنْ دوستى ، كه شمشير شيطان است و شرابخوارى كه دام شيطان است و عشق به درهم و دينار كه تير شيطان است. كسى كه عشق به زنان داشته باشد، از زندگيش بهره مند نشود و كسى كه مشروبات را دوست داشته باشد، بهشت بر او حرام گردد و كسى كه عشق به درهم و دينار داشته باشد، بنده دنياست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف عيسى عليه السلام ـ فرمود : نه همسرى داشت كه او را به فتنه (گرفتارى) درافكند، نه فرزندى كه غمگينش سازد و نه مالى كه او را به خود مشغول [و از خدا غافل ]گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوندا! آبرويم را با توانگرى نگه دار و حيثيّتم را با تنگدستى از ميان مبر، كه از روزى خواهان تو روزى طلبم و از آفريدگان بد كردارت ترحّم خواهم و به ستايش از كسى كه به من چيزى مى دهد، گرفتار و مبتلا شوم و به بدگويى از كسى كه به من چيزى ندهد، دچار گردم.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ به مردى به نام حَرْب كه در ركاب آن حضرت پياده مى رفت ـ فرمود: برگرد؛ زيرا پياده آمدن كسى چون تو در ركاب كسى چون من باعث فتنه و غرور والى و مايه خوارى مؤمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همانا شيطان راههاى خود را براى شما آسان و هموار مى گرداند و مى خواهد گره هاى دين شما را يكى يكى بگشايد و به جاى اتحاد، پراكندگى به شما دهد و بر اثر پراكندگى فتنه.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بسا افرادى كه بر اثر ستايش مردم از آنان، به فتنه درافتاده اند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پس، خشم و خشنودى خدا را به مال و فرزند مپنداريد؛ كه اين ناشى از جهل و نادانى به موارد آزمايش و امتحان در توانگرى و توانمندى است··· .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منفورترين خلق نزد خدا دو نفرند: يكى آن كه خداوند او را به خودش وا گذاشته است. چنين كسى از راه راست منحرف مى شود و شيفته گفتارِ بدعت آميز و دعوتِ گمراه كننده است و از اين رو، مايه فتنه و گمراهى كسى است كه فريفته او مى شود··· .

پرینت احادیث 

امام صادق عليه‏ السلام

خَمسُ خِصالٍ مَن لَم تَكُن فيهِ خَصلَةٌ مِنها فَلَيسَ فيهِ كَثيرُ مُستَمتِعٍ، أوَّلُهَا : الوَفاءُ، وَالثّانِيَةُ : التَّدبيرُ، وَالثّالِثَةُ : الحَياءُ، وَالرّابِعَةُ : حُسنُ الخُلُقِ، وَالخامِسَةُ ـ وهِيَ تَجمَعُ هذِهِ الخصِالَ ـ : الحُرِّيَّةُ
پنج خصلت است كه هر كس يكى از آنها در او نباشد، چندان قابل بهره‏ مندى نيست: نخست، وفادارى؛ دوم، عاقبت انديشى؛ سوم، حيا؛ چهارم، خوش‏خُلقى؛ پنجم، آزادگى؛ و اين [ آخَرى ]، جامع همه اين پنج صفت است

خصال : ص 284 ، ح 33

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3421