عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

كسى كه غيبتش رواست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چهار نفرند كه غيبت كردن از آنها غيبت نيست : فاسقى كه فسق خود را آشكار مى سازد، پيشواى دروغگويى كه اگر خوبى كنى، سپاسگزارى نمى كند و اگر بدى كنى، نمى بخشد، كسانى كه از سر خنده و شوخى فحش مادر مى دهند و كسى كه از جماعت مسلمانان كناره گيرد و بر امّت من عيب گيرد و به روى آنها شمشير كشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه نفرند كه بدگويى از آنها غيبت نيست : كسى كه گناه خود را آشكارا كند، كسى كه در داورى (حكومت) بى عدالتى ورزد و كسى كه گفتارش خلاف كردارش باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه نفرند كه آبرو و حيثيت آنها بر تو حرمت ندارد : تظاهر كننده به گناه، پيشواىِ ستمگر و بدعت گذار.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فاسق، غيبت ندارد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فاجر، غيبت ندارد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه حيا ندارد، غيبتى بر او نيست.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا از بردن نام فاجر خوددارى مى ورزيد؟ نامش را ببريد، تا مردم او را بشناسند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا از بردن نام فاجر كه مردم او را بشناسند باز مى ايستيد؟ فاجر را با اعمال و كردارش معرفى كنيد، تا مردم از او بر حذر باشند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تا كى از بردن نام فاجر خوددارى مى كنيد؟ رسوايش سازيد، تا مردم از او بر حذر باشند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فاسق، غيبت ندارد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : سه نفرند كه حرمتى ندارند : فرقه گراى بدعت گذار، پيشواىِ ستمگر و گنهكارى كه علنى گناه مى كند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هرگاه شخص فاسق آشكارا گناه كند، نه حرمتى دارد و نه غيبتى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «خداوند بانگ برداشتن به بد زبانى را دوست ندارد مگر [از كسى] كه بر او ستم رفته باشد» ـ فرمود : هر كس عدّه اى را ميهمان كند و از آنها بد پذيرايى نمايد، از كسانى است كه ستم كرده است و اشكالى ندارد كه ميهمانان از او چيزى بگويند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ نيز در بيان همين آيه ـ فرمود : ميهمانى بر مردى وارد مى شود و او بخوبى پذيراييش نمى كند. او مى تواند از اين رفتار بد ميزبان ياد كند.

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : هر كه پرده حيا را دور افكند، غيبت ندارد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454