عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

رواياتى كه با عبارت «به زودى مى آيد» از حوادث آينده خبر مى دهند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى روزگارى بر امّت من فرا مى رسد كه از قرآن جز نوشته هايش و از اسلام جز نامش باقى نمى ماند. خود را مسلمان مى نامند در حالى كه دورترين مردم از اسلامند؛ مسجدهايشان [از بنا ]آباد است، اما از هدايت خراب (تُهى) مى باشد. فقيهان (دين شناسان) آن روزگار بدترين فقيهانِ زير اين آسمان كبودند، فتنه و گمراهى از آنها بر مى خيزد و [باز ]به آنها بر مى گردد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى زمانى بر امّت من مى آيد كه درونهايشان پليد است و ظاهرشان را نيكو مى سازند و انگيزه شان در اين ظاهر سازى طمع دنياست، نه كسب آنچه [از رضايت و ثواب] نزد پروردگارشان، خداست. دينشان ريايى است و خوفى [از خدا] با وجود آنها آميخته نيست. خداوند كيفرى از خود را شامل حال همه آنها مى كند و آنها او را مانند دعاى غريق مى خوانند، اما دعايشان
به اجابت نمى رسد!

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى روزگارى بر مردم فرا مى رسد كه در آن، حكومت جز با كشتار و خود كامگى، و ثروت و توانگرى جز با غصب و بخل ورزى، و محبوبيّت جز با كنار گذاشتن دين و پيروى از هوا و هوس به دست نيايد. پس،هر كس آن زمان را درك كند و با آن كه مى تواند توانگر شود بر فقر و تهيدستى صبر كند و با آن كه مى تواند محبوبيّت را به دست آورد، بر بغض و نفرت [مردم ]شكيبايى ورزد و با آن كه مى تواند قدرت به چنگ آورد، بر ضعف و بركنارى از قدرت صبر كند، خداوند ثواب پنجاه صدّيق از صدّيقانى كه مرا تصديق كرده اند به او عطا خواهد كرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى بعد از من مردمانى مى آيند كه غذاهاى لذيذ و رنگارنگ مى خورند و مركبها سوار مى شوند و مانند زن كه خودش را براى شوهرش بزك مى كند، خويشتن را مى آرايند و مانند زنان خود آرايى و جلوه گرى مى كنند و هيأتشان هيأت سلاطين متكبّر و گردن كش است. آنان منافقان آخر الزمان اين امّت هستند··· قبله هاى [آمال] آنان زنانشان است و شرافت و شخصيتشان درهم و دينار.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى بعد از شما مردمى مى آيند، كه غذاهاى خوش مزه و رنگارنگ دنيا را مى خورند و با زنان زيبا روى و رنگارنگ ازدواج مى كنند··· به دنيا سخت مى چسبند و روز و شب رو سوى آن دارند و به جاى خدايشان، دنيا را به خدايى مى گيرند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى در آخر الزمان علمايى مى آيند كه مردم را به دل بركندن از دنيا مى خوانند، اما خود زهد نمى ورزند. به آخرت ترغيب مى كنند و خود بدان رغبت نمى كنند. از وارد شدن به دستگاه حكمرانان نهى مى كنند، اما خود از اين كار خوددارى نمى ورزند. از تهيدستان دورى مى كنند و به ثروتمندان نزديك مى شوند. اينان، همان جبّارانِ دشمن خدا هستند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى زمانى بر امّتم فرا مى رسد، كه از علمايشان مى گريزند همان گونه كه گوسفند از گرگ مى گريزد . وقتى چنين شد خداوند متعال آنها را به سه چيز گرفتار كند : اول اين كه بركت را از اموال ايشان مى گيرد. دوم اين كه پادشاهى ستمگر را بر آنان مسلّط مى گرداند و سوم اين كه بى ايمان از دنيا مى روند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به زودى زمانى بر شما فرا مى رسد كه در آن زمان اسلام واژگون مى شود، همچنان كه ظرف واژگون مى شود و آنچه در آن است مى ريزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به زودى زمانى بر شما مى آيد كه در آن زمان چيزى نا پيداتر از حق، و پيداتر از باطل، و شايعتر از دروغ بستن به خداوند متعال و رسول او صلى الله عليه و آله نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : به زودى زمانى بر شما بيايد كه در آن، از دين داران تنها كسى نجات يابد كه مردم گمان برند او ابله است و خود را در برابر اين جمله كه : او ابله و بى خرد است، به شكيبايى وا دارد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419