عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كمتر نزد توانگران رويد؛ زيرا سزاوار است كه نعمتهاى خداوند عزّ و جلّ را خوار و حقير نشماريد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه تو را براى دارايى ات احترام كند، در هنگام نا داريت تو را خوار شمارَد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كم اند توانگرانى، كه [با نيازمندان ]همدردى و كمك كنند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بسا توانگرى كه از او اظهار بى نيازى مى شود!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ثروتمندِ حريص، نيازمند
است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه توانگر باشد، نزد كسان خود گرامى است و هر كه تهيدست باشد، نزد آنان خوار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : توانگرى، در غربتْ وطن است و فقر، در وطنْ غربت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : توانگرى غير آقا را آقايى مى بخشد. مال، ناتوان را نيرومند مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بنده را نشايد كه به دو خصلت اعتماد كند : تندرستى و توانگرى؛ زيرا در حالى كه او را تندرست مى بينى، ناگهان بيمار مى شود و در حالى كه توانگرش مى بينى، ناگهان تهيدست مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چونان كسى مباش كه بدون عمل، به آخرت اميد بسته است ··· لهو و لعب با توانگران را از ذكر خدا با بينوايان دوست تر مى دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اظهار توانگرى گونه اى شكر است. فقير نشان دادن، فقر مى آورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بسا توانگرى كه از كَتَك .حديث ذليل تر است. بسا تهيدستى كه از شير عزيزتر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آن گاه كه كارها به پيشگاه خداوند[در قيامت] عرضه گردد، معلوم شود كه چه كسى توانگر است و چه كسى تهيدست.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعاى آن حضرت درباره خرسندى به قضاى الهى ـ گفت : مرا مصون بدار از اين كه نادارى را پست انگارم يا ثروتمندى را [به دليل ثروتش ]برتر و شريف شمارم؛ زيرا شريف كسى است كه طاعتِ تو او را شرافت بخشيده باشد و عزيز كسى است كه بندگىِ تو او را عزّت داده باشد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454