عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

چيزهايى كه بايد آنها را غنيمت شمرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار : زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام ـ في قولِهِ تعالى : «و لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا» .حديث ـ : لا تَنسَ صِحَّتَكَ و قُوَّتَكَ و فَراغَكَ و شَبابَكَ و نَشاطَكَ ، أن تَطلُبَ بها الآخِرَةَ .حديث

امام على عليه السلام ـ درباره آيه «و بهره ات را از دنيا فراموش مكن» ـ فرمود : تندرستى و توانايى و فراغت و جوانى و شادابيت را از ياد مبر و با استفاده از اينها آخرت را بجوى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اعمال نيكو كارانه را غنيمت شمار و پيمانهايى را كه با برادران بسته اى، رعايت كن.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى را در هر جايى غنيمت شمار، تا سود برى و از بدى و دروغ دورى كن، تا سالم مانى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شما اگر كارهاى نيك را غنيمت شماريد، در آخرت به اوجِ آرزوهاى خود مى رسيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از وجودِ خويشتن براى خودت بهره برگير و از امروزت براى فردايت توشه بردار و خوابِ سبكِ زمانه را غنيمت شمار و فرصتِ توانايى را درياب.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس (بنده اى) كه سخن حكيمانه اى را شنيد و پذيرا شد،··· مهلت عمر را غنيمت شمرد و بر مرگ پيشى گرفت و از عمل توشه اندوخت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند خويش ـ فرمود : هرگاه از نيازمندان كسى را يافتى كه با خودش توشه تو را به روز قيامت بَرَد و فردا روز كه تو به آن توشه نياز دارى آن را به تو رساند، وجود او را غنيمت شمار و آن بارِ توشه را بر دوش او نِه .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش ـ فرمود : وجود كسى را كه در روزگار توانگريت از تو وام خواهد تا در روز سختى و تنگ دستيت (روز قيامت) آن وام را به تو پس دهد، غنيمت شمار .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : از مردم روزگارت پنج چيز را [براى خود] غنميت دان : هرگاه حضور داشته باشى، تو را نشناسند و هرگاه غايب باشى، كسى جوياى تو نشود و هرگاه در انجمنى باشى، با تو مشورت نشود و اگر سخنى گويى سخنت پذيرفته نشود و اگر به خواستگارى رفتى به تو همسر ندهند.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419