کتابخانه احادیث شیعه

خشم، كليد هر بدى است

الترغيب و الترهيب : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در پاسخ به مردى كه از آن حضرت اندرزى خواست فرمود : خشمگين مشو. آن مرد مى گويد : من در سخن پيامبر خدا صلى الله عليه و آله انديشه كردم. ديدم كه خشم فراهم آورنده همه بديهاست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خشم، ايمان را تباه مى كند همان گونه كه سركه عسل را.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشم، كينه هاى نهفته را بر مى انگيزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشم، شرّ است، اگر از آن فرمان برى ويران مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشم، مَركب سبكسرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خشمِ بسيار است كه سبكسرى سر مى زند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشم، صاحب خود را نابود مى كند و عيبهايش را آشكار مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه عنان خشم خود را رها كند، مرگش شتاب گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه بد همنشينى است خشم : عيبها را بر ملا مى كند، بدى را نزديك مى آورد و خوبى را دور مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر از تندى خشم فرمان بريد، شما را به نقطه پايان هلاكت برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از تندى خشم، خود را نگه داريد و با آنچه از فرو خوردن خشم و بردبارى در قبالش آماده ساخته ايد، با آن به جهاد برخيزيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ اصل و نسبى پست تر از خشم نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كيفر افراد عصبانى و كينه توز و حسود، نخست به خودشان مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خوى مردمان نادان اين است كه در هر حالى زود خشم مى گيرند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عزّتِ خشم، با خوارى پوزش خواهى قابل سنجش نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خشم، كليد هر بدى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به عبد الاعلى وقتى به ايشان عرض كرد : مرا اندرزى بياموزيد كه آن را به كار بندم ـ فرمود : مردى خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد : اى پيامبر خدا! مرا اندرزى بياموزيد كه آن را به كار بندم. حضرت به او فرمود : برو و خشمگين مشو. مرد سخن خود را تكرار كرد، پيامبر باز فرمود : برو و خشمگين مشو. اين پرسش و پاسخ سه بار تكرار شد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خشم، نابود كننده دل شخص حكيم است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه ‏السلام : :

الناسُ ضَربانِ: بالِغٌ لا يَكتَفي، وطالِبٌ لا يَجِدُ؛

مردم دو دسته اند: آن كه [به دنيا] رسيده ولى بسنده نمى كند و كسى كه به دنبال آن است و آن را نمى يابد.

كشف الغمّة: ج ۳، ص ۱۰۰

چهل حدیث « گهرهای رضوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469