کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش دغلكارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مسلمان، برادر مسلمان است و بر هيچ مسلمانى روا نيست كالاى معيوبى را به برادرش بفروشد، مگر اين كه او را از آن عيب آگاه سازد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مؤمنان با يكديگر يكرنگ و مهربانند هر چند خانه ها و پيكرهايشان از هم دور باشد و نابكاران با يكديگر دغلكار و خيانت كارند هر چند خانه ها و پيكرهايشان نزديك به هم باشد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از ابو سباع ـ : ناقه اى از منزل واثلة بن اسقع خريدم و چون آن را بيرون آوردم، در حالى كه اِزارش به زمين كشيده مى شد، خودش را به من رساند و گفت : خريدى؟ گفتم: آرى. گفت : خصوصيت آن را برايت توضيح مى دهم. گفتم : چه خصوصيتى دارد؟ گفت : شترى چاق و سالم است. پرسيد : آيا براى سفر مى خواهى يا براى گوشتش؟ گفتم : آن را براى سفر حجّ مى خواهم. گفت : پس، آن را پس بده. صاحب شتر گفت: خدا خيرت دهد، مى خواهى كار را بر من خراب كنى (معامله را به هم بزنى)؟ واثله گفت:من از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود : بر هيچ كس روا نيست چيزى را بفروشد، مگر اين كه هر عيب و ايرادى دارد به خريدار بگويد و هر كسِ ديگرى هم از آن عيبها اطلاع داشته باشد، بايد بگويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دغلكارى، خصلت مردمان سركش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دغلكارى، ناسزا شنيدن در پى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دغلكارى، بدترين نيرنگ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دغلكارى، از اخلاق فرومايگان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دغلكار، زبانش شيرين است و دلش تلخ.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از نشانه هاى بدبختى، دغلكارى با دوست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين مردم، كسى است كه با مردم دغلكارى كند.
نمایش منبع
تهذيب الأحكام ـ به نقل از حلبى ـ : از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : مردى از يك ماده غذايى دو نوع آن را دارد و قيمت هر دو مختلف است اما يكى مرغوبتر از ديگرى مى باشد. لذا آنها را با هم مخلوط مى كند و همه را به يك قيمت مى فروشد حضرت فرمود : درست نيست كه اين كار را بكند و بدين وسيله به مسلمانان غِشّ روا دارد مگر اين كه واقعيت را به آنها بگويد.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ چون بر هشام بن حكم كه در سايه (تاريكى) مشغول فروختن پارچه شاپورى بود، گذشت ـ فرمود : اى هشام! فروختن كالا در سايه، دغلى است، و دغلى [در معامله] روا نيست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه ‏السلام : :

الناسُ ضَربانِ: بالِغٌ لا يَكتَفي، وطالِبٌ لا يَجِدُ؛

مردم دو دسته اند: آن كه [به دنيا] رسيده ولى بسنده نمى كند و كسى كه به دنبال آن است و آن را نمى يابد.

كشف الغمّة: ج ۳، ص ۱۰۰

چهل حدیث « گهرهای رضوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469