کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش فريفتگى و غفلت

امام على عليه السلام : از خدا بترسيد اى بندگان خدا، همچون ترسيدن خردمندى كه تفكر دلش را مشغول كرده و ترس جسمش را رنجور ساخته است··· و راست ترين راه به سوى مقصد را در پيش گرفته است و فريبهاى باز دارنده او را [از رفتن به سوى مقصد ]باز نداشته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مستى غفلت و فريب، ديرتر از مستى مسكرات زايل مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فريبندگى آرزو، عمل را تباه مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادان به نيرنگهاى باطل، فريب مى خورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فريب ثروت، موجب سرمستى مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در نادانى انسان همين بس، كه فريب خورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين حماقت، فريب خوردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند فريب خورده يافت نشود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گول مهلت را خوردن و به عمل تكيه كردن، جامع همه بديهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اعتماد كردن به دشمن، جامع فريب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به دروغ فريب اعتماد كند و به دروغِ شادى بگرايد، در عواقب امور نينديشيده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فريب مهلت را بخورد، اندوه مرگ گلو گيرش شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فريب آشتى روزگار را بخورد، اندوه رنج و محنتها گلويش را بفشرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فريب سراب [دنيا ]را بخورد، ريسمانهاى [سعادت] او از هم بگسلد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در غفلت و فريب خوردگى آدمى همين بس كه به هر آنچه نفس در نظرش بيارايد اعتماد كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تخم گناه كاشتند و با آب غفلت و فريب آبياريش كردند و هلاكت، درويدند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميان شما و موعظه، پرده اى از غفلت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه عاشق چيزى شود، ديده اش را كور و دلش را بيمار گرداند··· باز دارنده هاى خدا او را [از گناه و معصيت ]باز نمى دارد و از اندرزهاى خدا پند نمى گيرد، با آن كه غافلگير شدگان [مرگ] را مى بيند كه نه بخشودنى در كار است و نه بازگشتى[مجدّد به دنيا تا گناهانشان را جبران كنند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فريفته دنيا هر چند از اين جهان به بالاترين نصيب و پيروزى دست يابد، همچون كسى نيست كه از آخرت كمترين بهره اى بُرده باشد!
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : اى بسا شخص غافل فريفته اى كه روز خود را به هوسرانى و خنده و خوردن و آشاميدن مى گذراند، بى خبر از آن كه شايد خشمى از خداوند او را فرا گرفته باشد كه بدان در آتش دوزخ افكنده شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه به سه چيز اعتماد كند، گول خورده است : كسى كه آنچه را شدنى نيست، باور كند و به كسى كه بدو اعتماد ندارد، تكيه كند و در آنچه مالك آن نيست، چشم طمع بندد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469