کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زندگى جز براى دو كس نباشد : دانشمند گويا و دانش آموز شنوا.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زندگى در سه چيز است : [داشتن ]منزل وسيع و همسر نيكو و زيبا و اسب ميان باريك.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ركنِ زندگى، برنامه ريزى درست است و پايه آن مديريت صحيح.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سلامت (آسايشِ) زندگى، در مدارا كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با اخلاق خوش است كه زندگى خوش و خرّم مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زود مردن، بهتر از زندگى مشقّت بار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زندگى، تلخ و شيرين دارد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : دلم را با مشغول شدن به دنيا و زندگى زودرس از ثواب آخرتم در آينده باز مدار.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : يكى از بدبختيها و رنجهاى زندگى، تنگى [و كوچكى ] منزل است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462