کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ستايش از كسانى كه به جاى عيب ديگران به معايب خود مى پردازند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشا به حال آن كس كه عيب خودش، او را از پرداختن به عيبهاى برادران مؤمنش باز دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به ابوذر ـ فرمود : بايد آنچه از [عيوب] خود مى دانى تو را از خرده گيرى بر مردم باز دارد، و بر آنان به سبب كارهايى كه خودت مانند آنها را انجام مى دهى، خشم مگير.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بايد آنچه از [عيوب ]خود مى دانى، تو را از [عيبجويى و خرده گيرى از ]مردم بازدارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشا به حال آن كس كه عيب خودش، او را از پرداختن به عيبهاى مردم باز دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين مردم كسى است كه عيبهاى خودش، او را از عيبهاى مردم باز دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بنده خدا! در خرده گيرى از گناه كسى شتاب مكن؛ زيرا چه بسا كه او آمرزيده شده باشد. و در مورد خويش، به گناه كوچكى كه كرده اى، ايمن مباش؛ زيرا شايد كه به سبب آن عذاب شوى. پس، هر يك از شما از ديگرى عيبى بداند، نبايد به خرده گيرى از او بپردازد ؛ زيرا مى داند كه خود نيز عيبى دارد و بايد شكر اين موهبت كه عيبهايى كه در ديگران هست در او نيست، وى را به خود مشغول دارد [و از عيب جويى ديگران باز ايستد].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آگاهى تو از عيبهاى خودت، بايد مانع تو شود كه از مردم عيبجويى كنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه از مردم عيبجويى مى كند، بايد از خودش آغاز كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه بيناى عيب خود باشد و كور عيب ديگران.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سودمندترين چيزها براى آدمى، اين است كه در رسيدگى به عيبهاى خود بر مردم پيشى گيرد (پيش از پرداختن به عيوب مردم به عيبهاى خود بپردازد).
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر گاه ديديد بنده گناهان مردم را مى جويد و گناهان خودش را از ياد برده است، بدانيد كه گرفتار مكر [ خدا ]شده است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به عيبهاى مردم چون خواجگان منگريد، بلكه به عيبهايشان چون غلامان نگاه كنيد.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم : :

نَحنُ أهلَ البَيتِ لا يُقابَلُ بِنا أحَدٌ، مَن عادانا فَقَد عادَى اللّه‏َ؛

ما خاندانى هستيم كه هيچ كس با ما برابر نهاده نمى ‏شود و هر كه به دشمنى با ما برخيزد، به دشمنى با خدا برخاسته است.

إرشاد القلوب: ص404

حدیث روز مباهله

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469