کتابخانه احادیث شیعه

كوثر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به حوضِ من ايمان نداشته باشد، خداوند او را بر حوضم وارد نكند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند با دادن حوض به من، مرا گرامى داشت و بر پيامبران پيش از خودم برتريم داد. [بزرگى] آن حوض [به اندازه فاصله ]ميان ايله و صنعا است و در آن ظرفهايى به شمار ستارگان آسمان است. دو خليج از آب در آن جريان دارد. آبش از شير سفيدتر است و از عسل شيرينتر. ريگهايش زمرّد و ياقوت است و جلگه اش مشك تيز بوى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [وسعت] حوض من به اندازه يك ماه راه است. آبش سفيدتر از شير است و بويش خوشتر از مشك و آبخورهايش به اندازه ستارگان آسمان. هر كس از آن بنوشد، هرگز تشنه نشود .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كوثر به من داده شد، من دستم را در آن زدم. ديدم مشكى تيز بوى است و ريگهايش مرواريد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من در كنار حوض به كسانى از شما كه بر من وارد مى شوند مى نگرم. پس، به خدا سوگند، مردانى از برابر من مى گذرند و من مى گويم : پروردگار من! اينان از امّت من هستند. و خداوند مى فرمايد : تو نمى دانى كه بعد از تو چه كردند، آنان پيوسته به گذشته جاهلى خود برمى گشتند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله: :

ثَلاثَةٌ يَفرَحُ بِهِنَّ الجِسمُ و يَربو: الطّيبُ، ولِباسُ اللَّيِّنِ، وشُربُ العَسَلِ؛

سه چيز است كه بدن با آن، شاداب و سرزنده مى‏‌شود: بوى خوش، لباس نرم و خوردن عسل

طبّ النبيّ صلی الله علیه و آله : ص 6

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465