کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در خطبه حجّة الوداع ـ فرمود : اى مردم! به خدا سوگند هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از آتش دوزخ دور گرداند، مگر اين كه شما را به آن فرمان دادم و هيچ چيزى نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك و از بهشت دور سازد، مگر اين كه شما را از آن باز داشتم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه بسيار تفاوت است ميان دو عمل : عملى كه لذّتش مى رود و رنجش مى ماند و عملى كه رنج و زحمتش مى رود و پاداش آن مى ماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردمان نيكوكار از سخنانى شناخته شوند كه خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خويش جارى مى سازد؛ بنا بر اين، بايد دوست داشتنى ترين اندوخته در نظر تو، اندوخته كار نيك باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از كارى كه مى كند راضى نباشد اين امر او را به انجام كارى بهتر از آن وا مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هر زمانى، كارى [مناسب آن زمان ]هست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى دين خود كار كند، خداوند امر دنياى او را كفايت فرمايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در عمل كوتاهى كند، به اندوه گرفتار آيد.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : با دلها به سوى خداوند متعال رهسپار شدن رساننده تر به مقصد است تا با خسته كردن اعضا و جوارح با اعمال.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469