کتابخانه احادیث شیعه

برترين عمل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين عمل، استوارترين آنهاست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين عمل، با دوامترين آنهاست هر چند اندك باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به اين سؤال كه برترين عمل چيست؟ ـ فرمود : اطعام كردن و نيكو سخن گفتن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ـ نيز در پاسخ به همين سؤال ـ فرمود : شناخت خدا و آگاهى در دين او.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين اعمال عبارتند از: ايمان به خدا و تصديق او و جهاد در راه خدا و حجّ پذيرفته شده. از اينها راحت تر براى تو اطعام كردن است و به نرمى سخن گفتن و بخشندگى و خوش خويى. و از اينها آسانتر براى تو اين است كه خداوند را در آنچه براى تو مقدّر كرده است، متّهم نسازى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين اعمال عبارتند از : ايمانى كه در آن شك نباشد، و جهادى كه در غنايم آن خيانت صورت نگيرد، و حجّى كه پذيرفته شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين عمل خواندن نماز در وقت آن است. سپس نيكى كردن و اطاعت از پدر و مادر و آن گاه در امان بودن مردم از زبان تو.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سرورِ كارها سه چيز است : انصاف داشتن با مردم، كمك و همدردى با برادر دينى، و به ياد خداوند متعال بودن در همه حال.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى و اندوهش را بزدايى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيامبر صلى الله عليه و آله در شب معراج از پروردگار پاكش پرسيد : پروردگارا! بهترين كارها كدام است؟ خداوند متعال فرمود : نزد من چيزى برتر از توكّل كردن به من و راضى بودن به آنچه قسمت كرده ام، وجود ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين عمل، عملى است كه براى خدا باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين عمل، پايبندى به حق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بالاترين كارها، خالص گردانيدن ايمان است و پارسايى و يقين راستين داشتن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين عمل، عملى است كه نفس خود را بر انجام آن مجبور گردانى.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : عمل آن كس از شما نزد خداوند بزرگتر است كه رغبت او به آنچه نزد خداست بزرگتر باشد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند به چيزى كه نزد او محبوبتر از شاد كردن مؤمن باشد، عبادت نشده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ، بعد از ايمان، هيچ كارى برتر از شاد كردن مؤمنان نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش از بهترين اعمال ـ فرمود : نمازِ به وقت، نيكى كردن به پدر و مادر، و جهاد در راه خداوند عزّ و جلّ.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوتر عمل مى كنيد» ـ فرمود : مقصود اين نيست كه كدام يك بيشتر عمل مى كنيد، بلكه مقصود اين است كه كدامتان درست تر عمل مى كنيد و درستى عمل همان ترس از خداست و داشتن نيّت صادق و خوب.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابو عمرو زبيرى ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : اى عالم [بزرگوار]! برترين اعمال نزد خداوند كدام است؟ حضرت فرمود : همان عملى كه خداوند هيچ چيزى را جز با آن نمى پذيرد. عرض كردم : آن چيست؟ فرمود : ايمان به خداى يكتا، بلند پايه ترين و ارجمندترين و والاترين اعمال است. زبيرى مى گويد : عرض كردم : آيا مرا خبر نمى دهيد از ايمان كه آيا ايمان همان گفتار است و كردار، يا گفتار است بدون كردار؟ حضرت فرمود : ايمان تماما كردار است و گفتار بخشى از آن كردار مى باشد.
نمایش منبع
بحار الأنوار : يكى از اصحاب درباره بهترين اعمال از امام صادق عليه السلام سؤال كرد . حضرت فرمود : يكتا دانستن پروردگارت. او پرسيد : بزرگترين گناهان چيست؟ امام فرمود : شريك آوردن براى آفريدگارت.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469