عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تشويق به عمل

امام على عليه السلام : به جِد، عمل كنيد و حتما آن را به پايانش رسانيد و در آن پايدارى كنيد، آن گاه سختْ شكيبايى ورزيد و به راستى پارسا باشيد. همانا شما را پايانى است؛ پس، خود را به آن پايان (بهشت) رسانيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شما به انجامِ درست و صحيح كارها نيازمندتريد تا درست و فصيح ادا كردن سخنان.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه كار كند نيرومندتر شود و هر كه در كار كوتاهى ورزد، سستى او [در كارها ]افزوده شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شرافت و بزرگى نزد خداوند سبحان به نيكويى كردارهاست، نه به نيكويى گفتارها.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : علم، راهنماييت مى كند و عمل تو را به هدف مى رساند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با كار است كه پاداش به دست مى آيد،نه با تنبلى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس عملش او را عقب بيندازد، نسبش [حَسَبَش] او را شتابان نَبَرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عمل، شعار مؤمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عمل، همسفرِ شخصِ برخوردار از يقين است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عمل، كاملترين خَلَف [انسان ]است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دين اندوخته است و دانش راهنما.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با نيكويى كردار است كه ميوه دانش چيده مى شود نه با زيبايى گفتار.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مردى خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد : چه چيز حجّت نادانى را از من دور مى كند؟ فرمود : دانش. عرض كرد : چه چيز حجت دانش را از من دور مى سازد؟ فرمود : عمل.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چونان كسى مباش كه بدون عمل به آخرت اميد مى بندد··· مردمان نيك كردار را دوست مى دارد، اما اعمال آنها را انجام نمى دهد، گنهكاران را دشمن دارد اما خود در جرگه آنهاست··· براى ديگرى به گناهى كمتر از گناه خود ترسان مى شود و براى خود بيش از كردارش اميد پاداش دارد··· در كار [نيك] كوتاهى مى ورزد و در درخواست پاداش اصرار مى كند··· حرف زياد مى زند و عمل كم مى كند!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ـ در وصف پارسايان ـ فرمود : آنان گروهى از مردم دنيا بودند، اما دنيايى نبودند. در دنيا چونان كسانى زيستند كه اهل دنيا نيستند. در دنيا بر اساس بينش عمل كردند و از آنچه مى ترسيدند پيشى گرفتند و پيش از آن كه مرگ به سراغشان آيد به عمل پرداختند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اكنون كه در فراخناى زندگى هستيد و نامه هاى عملتان گشوده و بساط توبه گسترده است و فرارىِ از طاعت خدا به سوى خدا فرا خوانده مى شود و بدكار جاى اميدوارى دارد، عمل كنيد پيش از آن كه چراغ عمل خاموش شود و فرصت از كف برود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيكوكاران از سخنانى شناخته شوند كه خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خويش جارى مى سازد؛ پس بايد كه دوست داشتنى ترين اندوخته در نظر تو اندوختن كار نيك باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عمل كنيد هنوز كه كار [به درگاه خدا] بالا برده مى شود و توبه سود مى بخشد و دعا شنيده مى شود و اوضاع آرام است و قلمها[ى فرشتگان مأمور ثبت اعمال ]در كار ···

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : رحمت خدا بر شما باد، با توجه به نشانه هاى آشكار حق عمل كنيد؛ زيرا كه اين راهِ روشن، شما را به سراى آرامش (بهشت) مى كشاند و شما در سرايى هستيد كه از روى فرصت و فراغت مى توانيد خشنودى پروردگار را به دست آوريد، در جايى هستيد كه نامه هاى اعمال باز است و قلمها در كار و بدنها سالم و زبانها رها و توبه شنيده مى شود و اعمال پذيرفته مى گردد.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : محبوبترين شما نزد خداوند عزّ و جلّ نكو كارترين شماست. و كارِ آن كس نزد خداوند پر ارجتر و زيادتر است كه رغبتش به آنچه نزد اوست زيادتر باشد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوند در دنيا مردم را به نام پدرانشان خواند تا يكديگر را بشناسند و در آخرت به كردارهايشان، تا سزا داده شوند. پس فرمود : «اى كسانى كه ايمان آورده ايد» «اى كسانى كه كافر شده ايد».

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : اندكى عمل كنيد و بسيار متنعم شويد.

پرینت احادیث

امام هادى عليه السلام : مردم در دنيا با اموال سر و كار دارند و در آخرت با اعمال.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454