عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

لغزش عالم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از لغزش عالِم بپرهيزيد؛ زيرا لغزش او، وى را در آتش سرنگون مى سازد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آن تخته سنگ صاف و لغزنده اى كه گامهاى عالمان روى آن مى لغزد، طمع است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لغزش عالم مانند شكسته شدن كشتى است كه سرنشينان خود را غرق مى كند و خودش هم غرق مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لغزش عالِم عالَمهايى را تباه مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لغزشى سخت تر از لغزش عالِم نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گفتار حكيمان اگر درست باشد داروست و اگر نادرست باشد درد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لغزش احتياط كار، سخت ترين لغزش است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : لغزش عالِم، جرم بزرگى است.

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

مَن أحَبَّ شيئاً لَهِجَ بِذِكرِهِ؛
هركه چيزى را دوست بدارد، ياد آن ورد زبانش شود.

غرر الحكم ، ح7851

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450